Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ...


Důležitá informace pro držitele psů

Od 1. ledna 2020 musí být všichni psi na území České republiky označeni mikročipem.

Tato povinnost byla schválena novelou veterinárního zákona již v listopadu 2017, s účinností právě od 1. 1. 2020. Od tohoto data by měl být mikročipem označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půl roce věku.
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před  datem 3. 7. 2011.

Na psy tetované po 3.7.2011 se již povinnost označení mikročipem vztahuje  také.

Povinné označení všech psů na území České republiky mikročipem se zavádí zejména z důvodů zjištění identity psa v případě kontrolních orgánů, pro účinnější monitoring chovů a kontrolu stanovených pravidel a předpisů (např. počet držených psů, jejich věk, vakcinace atd.), pro postih chovatelů v případě týrání psů, pro umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, dále bude možné prokázat vlastnictví psa, např. v případě odcizení psa nebo v případě postihu, vyplývajícího ze zodpovědnosti za škodu způsobenou psem. V neposlední řadě bude mít zatoulaný, ale řádně označený a zaregistrovaný pes podstatně větší naději, že se vrátí ke svému majiteli.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR (https//www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

Za psa bez označení bude od 1.1.2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až do výše 20.000,-Kč, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. A to i přesto, že v očkovacím průkazu bude mít platné očkování proti vzteklině uvedeno.

Z tohoto důvodu tedy nestačí dát psa očipovat někdy během roku 2020, např. při nějaké vakcinaci, ale do konce roku 2019, protože jinak bude očkování proti vzteklině považováno za neplatné.

Pro psy chované v Praze je od 1. 1. 2005 povinnost, mít psa, staršího 6 měsíců, označeného čipem nebo tetováním a následně zaregistrovaného na Magistrát hl. m. Prahy. Tato povinnost je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. Dosud tedy stačilo, mít psa tetovaného a řádně registrovaného. Od 1. 1. 2020 musí tedy být všichni psi označeni mikročipem, kromě již zmíněných starších psů s jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před  datem 3. 7. 2011.

Držitel psa, který má psa již z minulosti očipovaného, čip je stále aktivní, tedy platný, je uvedený v očkovacím průkazu psa a je zaregistrovaný v Evidenci chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy (adresa registru je uvedena níže), ten nemusí ani znovu čipovat psa, ani se znovu registrovat. Nemusí tedy již nic provádět – povinnost má splněnou. Totéž platí pro držitele, který má psa tetovaného před datem  3. 7. 2011, tetování je stále čitelné, je uvedeno v očkovacím průkazu psa a taktéž se v minulosti řádně registroval v Evidenci chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro psy chované v Praze stále platí, že po označení mikročipem musí být přihlášeni do Evidence chovatelů psů, vedenou Magistrátem hl. m. Prahy. Registraci můžete provést následujícími způsoby:

a) Osobně zanést vyplněnou registrační kartu chovatele psa na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 (2. patro, dv.č. 231a, 231b, 234, úřední hodiny  pondělí 12:00 – 17:00 a středa 8:00 – 18:00 hod.).

b) Nebo poštou zaslat registrační kartu na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

c) Nebo registrační kartu chovatele psa lze zaslat na e-mail: posta@praha.eu, případně prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy: 48ia97h.

Registrační kartu chovatele psa si můžete vyzvednout na ÚMČ Praha 19, u správce poplatků, 2. patro, č. dveří 211 nebo si ji lze stáhnout na webových stránkách: www.praha19.cz, pod záložkou Úřad MČ, odbory, odbor ekonomický, ke stažení.

Pro případné další informace neváhejte kontaktovat správce poplatků na  tel. 284 080 828 nebo


Eva Krupičková
správce poplatků

../innovaeditor/assets/pejsek.jpg


23-9-2019 7:00              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

říjen 2020 (11)
září 2020 (5)
květen 2017 (3)
srpen 2020 (2)
červenec 2020 (3)
červen 2020 (1)
květen 2020 (2)
duben 2020 (1)
březen 2020 (8)
únor 2020 (3)
prosinec 2019 (2)
leden 2020 (2)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>