Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  USNESENÍ RADY MČ PRAHA 19 - UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL


USNESENÍ
RADY  MČ PRAHA 19

Rada MČ Praha 19  na svém 36. mimořádné zasedání,  konaném dne 13.3.2020 přijala toto usnesení:

Usnesení č. 471/20/star., místostar. – Opatření v souvislosti s Nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020
Rada se sešla v souvislosti se stávající situací způsobenou šířením onemocnění, které je způsobeno koronavirem  COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným Nouzovým stavem dne 12. 3. 2020  (viz příloha) za přítomnosti ředitelů mateřských škol a bezpečnostního ředitele ÚMČ.  Na základě doporučení ředitelů MŠ Praha Kbely, MŠMT z 12. 3. 2020 (viz příloha) a dalších okolností v souladu s vyhlášení Nouzového stavu ředitelé MŠ Praha Kbely navrhli uzavření svých mateřských škol a v tomto smyslu žádají zřizovatele o souhlas.

usnesení: Rada se s řediteli dohodla a schvaluje vydání nařízení ředitelů příspěvkových organizací o uzavření MŠ Albrechtická a MŠ Letců od 16. 3. 2020 po dobu trvání vyhlášeného Nouzového stavu Vládou ČRvyzývá nejohroženější skupinu obyvatel, tedy osoby v seniorském věku, aby necestovali pro potraviny do nákupních center, ale využili malometrážní obchody ve své dochodové vzdálenosti ve Kbelích, kterých je zde dostatek, bere na vědomí informaci, že díky vyhlášení preventivní karantény u části profesionálních hasičů hl. m. Prahy přešli kbelští dobrovolní hasiči na 24 hodinové směny, doporučuje ÚMČ vyřizovat maximum agendy elektronicky, vyžadovat bezhotovostní platby, v případě nutnosti zkrátit úřední hodiny a Rada MČ Praha 19 zároveň vyzývá občany, aby se fyzicky dostavovali na ÚMČ jen ve skutečně nezbytných případech.

V Praze dne 13.3.2020

../innovaeditor/assets/USNESENI_RADA_13_03.jpg


13-3-2020 13:11              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

říjen 2020 (10)
září 2020 (5)
květen 2017 (3)
srpen 2020 (2)
červenec 2020 (3)
červen 2020 (1)
květen 2020 (2)
duben 2020 (1)
březen 2020 (8)
únor 2020 (3)
prosinec 2019 (2)
leden 2020 (2)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>