Print


  USNESENÍ RADY MČ PRAHA 19 - UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL


USNESENÍ
RADY  MČ PRAHA 19

Rada MČ Praha 19  na svém 36. mimořádné zasedání,  konaném dne 13.3.2020 přijala toto usnesení:

Usnesení č. 471/20/star., místostar. – Opatření v souvislosti s Nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020
Rada se sešla v souvislosti se stávající situací způsobenou šířením onemocnění, které je způsobeno koronavirem  COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným Nouzovým stavem dne 12. 3. 2020  (viz příloha) za přítomnosti ředitelů mateřských škol a bezpečnostního ředitele ÚMČ.  Na základě doporučení ředitelů MŠ Praha Kbely, MŠMT z 12. 3. 2020 (viz příloha) a dalších okolností v souladu s vyhlášení Nouzového stavu ředitelé MŠ Praha Kbely navrhli uzavření svých mateřských škol a v tomto smyslu žádají zřizovatele o souhlas.

usnesení: Rada se s řediteli dohodla a schvaluje vydání nařízení ředitelů příspěvkových organizací o uzavření MŠ Albrechtická a MŠ Letců od 16. 3. 2020 po dobu trvání vyhlášeného Nouzového stavu Vládou ČRvyzývá nejohroženější skupinu obyvatel, tedy osoby v seniorském věku, aby necestovali pro potraviny do nákupních center, ale využili malometrážní obchody ve své dochodové vzdálenosti ve Kbelích, kterých je zde dostatek, bere na vědomí informaci, že díky vyhlášení preventivní karantény u části profesionálních hasičů hl. m. Prahy přešli kbelští dobrovolní hasiči na 24 hodinové směny, doporučuje ÚMČ vyřizovat maximum agendy elektronicky, vyžadovat bezhotovostní platby, v případě nutnosti zkrátit úřední hodiny a Rada MČ Praha 19 zároveň vyzývá občany, aby se fyzicky dostavovali na ÚMČ jen ve skutečně nezbytných případech.

V Praze dne 13.3.2020

../innovaeditor/assets/USNESENI_RADA_13_03.jpg


13-3-2020 13:11             
0 0