Print


  INFORMACE PRO OSVČ "OŠETŘOVNÉ"


OSVČ si mohou požádat o podporu „OŠETŘOVNÉ" za březen už od 1. dubna.
 
O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. Podle uvedeného Programu žádosti o poskytnutí uvedené podpory přijímá a vyřizuje  Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém interaktivním formuláři, který je k dispozici na webových stránkách MPO https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

O „ošetřovné" může požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let. 
Na podporu ve formě dotace má také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. 
Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Pro odeslání žádosti využijte jednu z následujících možností:

Mám datovou schránku
Přihlaste se do své datové schránky a nahrajte vygenerovaný PDF soubor spolu s dalšími přílohami, které jste ve formuláři uvedli a odešlete do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu.
ID Datové schránky: wnswemb
Předmět: fpmpo20

Mám elektronický podpis
PDF soubor podepíšete svým elektronickým podpisem a spolu s dalšími přílohami zašlete e-mailem na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.
E-mailová adresa: fpmpo20@mpo.cz
Předmět e-mailu: fpmpo20

Chci poslat papírově
PDF soubor vytiskněte a spolu s dalšími přílohami zašlete na Podatelnu Ministerstva průmyslu a obchodu.
Poštovní adresa:
"fpmpo20"
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Nová infolinka 236 00 3206 k poskytování informací k "Žádosti o dotaci z programu "Ošetřovné" pro OSVČ".

Od 6. dubna 2020 zavádí odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hl. m. Prahy infolinku k poskytování informací o postupu při podávání žádostí z Programu "Ošetřovné" pro OSVČ.

Informační linka na telefonním čísle 236 00 3206 bude v provozu v pracovní dny v čase 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30.
Na uvedeném čísle budou pracovníci odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy připraveni pomoci při vyplňování formuláře k žádosti o dotaci a reagovat na dotazy s tím související.

../innovaeditor/assets/penize.jpg


1-4-2020 13:16             
0 0