Print


  CHCETE POMOCI?? MŮŽETE......Veřejná sbírka


aktualizováno 19.10.2018
 
Městská část Praha 19 vyhlašuje veřejnou sbírku, k získání peněžitých příspěvků na odstraňování škod po požáru v bytě a domácnosti, tj. na rekonstrukci a opravu bytu na adrese Jilemnická 783, nákup nového vybavení a životních potřeb pro rodinu v krizi.
Sbírka potrvá od 19. října 2018 do 30. dubna 2019.

Pro tento účel byl zřízen zvláštním bankovním účet č. 140011-2000932309/0800 u České spořitelny, a.s.

Na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18. 10. 2018, sp. zn.: S-MHMP/1638765/2018 podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

 
V neděli dopoledne došlo ke vzplanutí bytové jednotky v obytném domě v Jilemnické ulici, který obývají matka se synem a v kritickou dobu byli v bytě přítomni. Pro boj s ohněm byly vyslány 4 hasičské sbory, na místo dorazila i záchranka, policie a psycholog.
V 09:59 byl již na místě i starosta MČ Praha 19, který spolu s bezpečnostním ředitelem a velitelem zásahu zajišťovali součinnost za MČ Praha 19. 
Byly také prověřeny zásoby a možnosti městské části. 
Z domu byli evakuováni obyvatelé a následně ošetřeni záchrankou.
Po ukončení zásahu HZS v 11:06 převzal místo SDH Kbely a probíhaly začišťovací práce. Kontaktován velitel SDH Leoš Biskup, a tomuto byla bezpečnostním ředitelem nabídnuta součinnost, kterou nevyžadoval. Matka se synem byli dopraveni k ošetření.
Ve 12:15 odjezd pohotovosti plynu.
Ve 12:55 vyhlásil velitel SDH Leoš Biskup, že práce SDH jsou v místě ukončeny.
Ve 12:57 starosta MČ Praha 19 ukončil aktivní opatření ze strany MČ a spolu s příbuznými postižené majitelky bytu, probrali možnosti okamžité a následné pomoci. Starosta přislíbil co nejrychlejší jednání a řešení tíživé situace.
V pondělí pan starosta spolu s místostarosty svolali mimořádné jednání Rady MČ Praha 19, na kterém byla schválena finanční výpomoc z rozpočtu městské části a nabídnut byt, dále pak bylo dalším usnesením rozhodnuto o požádání souhlasu s vyhlášením veřejné sbírky na pomoc při odstraňování následků kritické situace postižené matce se synem.
S ohledem na stanovená pravidla pro vyhlašování sbírek se místostarostka obrátila na příslušný odbor magistrátu, který vydává potřebné souhlasy resp. rozhodnutí s tím, zda by v maximální míře mohli proces schvalování, který je obvykle 30 až 60 dní, urychlit, neboť kdo rychle dává, dvakrát dává. Byla nám přislíbena rychlá reakce a domluven postup.
V úterý ráno byly veškeré podklady pro schválení sbírky, jako je založení samostatného účtu, termíny vyúčtování, výpis usnesení Rady, na příslušném formuláři odeslány magistrátu a ověřeno doručení.
Máme přislíbeno, že do pátku 19. 10. 2018 nám bude rozhodnutí o schválení vydáno a budeme moci zveřejnit číslo účtu. Pro ty, kdo nebudou chtít poslat peníze převodem, budou mít samozřejmě možnost přispět v pokladně úřadu.

Ivana Šestáková
Zástupce starosty
../innovaeditor/assets/admin/hasici_ohen.jpg


18-10-2018 10:55             
0 0