Print


  1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19 14.11.


Starosta Městské části Praha 19
SVOLÁVÁ
1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
na středu 14.11. 2018 od 17:00 hodin do sálu Lidového domu

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva registračního úřadu MČ Praha 19 o ověření platnosti volby členů Zastupitelstva MČ Praha 19
3) Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 19
4) Volba návrhového a volebního výboru ustavujícího ZZMČ, určení ověřovatelů zápisu
5) Schválení jednacího řádu ustavujícího ZZMČ
6) Schválení volebního řádu ustavujícího ZZMČ
7) Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 19
8) Volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ Praha 19
9) Vystoupení starosty MČ Praha 19
10) Zřízení výboru finančního a kontrolního, volba jejích předsedů a členů
11) Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
12) Oprávnění Rady MČ Praha 19 k provádění rozpočtových opatření
13) Rozpočtový proces a forma schvalovaného rozpočtu
14) Změna rozpočtového výhledu Městské části Praha 19 na období 2019 - 2023
15) Diskuse, různé
16) Závěr
../innovaeditor/assets/1_zastupitelstvo2018.jpg


8-11-2018 14:33             
0 0