Print


  STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK


STAROSTA   MČ  PRAHA 19
v souladu s § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů :

Stanovuje

minimální počet členů okrskových volebních komisí ve volebních okrscích č. 19001, 19002, 19003, 19004, 19006 na území MČ Praha 19  ve výši 5 členů. Ve volebním okrsku č. 19005 s počtem voličů do 300 na území MČ Praha 19 stanovuje počet členů okrskové volební komise ve výši 4.

V Praze Kbelích dne 21. 2. 2019

Ivana Šestáková
místostarostka MČ Praha 19
                                                                                                                                                                                                                                                           

../innovaeditor/assets/ovk.jpg


21-2-2019 12:32             
0 0