Print


  VÍCE SPOJŮ PRO KBELÁKY


Více spojů pro nové Kbeláky – změny MHD od 31. srpna

 

V srpnu 2020 byla dokončena stavba obratiště Kbelský hřbitov. Nyní se tedy obyvatelé nové zástavby pod Nouzovem dočkají vyššího počtu spojů ve svazku linek 185 a 182. Linka 302 obslouží novou zástavbu v ulici Polaneckého. Je to prozatímní řešení, než bude zavedena midibusová linka a později elektrobus.

Přestože ve městě je snaha šetřit na MHD a škrtat spoje, Kbely získají lepší obsluhu pro novou výstavbu.

 

Od 31. srpna budou všechny spoje linky 185 prodlouženy do zastávky Kbelský hřbitov. Dosud byla část spojů ukončena v zastávce Bakovská.

 

Linka 302 bude nově jezdit ze Ctěnic přímo Jilemnickou ulicí přes zastávky „Pod Nouzovem" a „Jilemnická" do zastávky Bakovská a dále Toužimskou ulicí do ulice Polaneckého přes novou zastávku „Valcha" a poté po Mladoboleslavské na metro Letňany. Obyvatelé z obytného souboru Bleriot (dostavěn 2020) a Albatros (I. etapa má být postavena v roce 2022) se tak dočkají spojení na metro Letňany. V Jilemnické ulici má být brzy zřízena i autobusová zastávka pro obsluhu areálu „Ctěnice". Město prověřovalo různé možnosti obsluhy nové výstavby, ale jiná varianta než cesta Jilemnickou ulicí nebyla provozuschopná. Díky vedení Jilemnickou ulicí se linka 302 nebude tolik zpožďovat a ušetří kilometry na zajížděné do nové zástavby. Vedení linky 302 Jilemnickou ulicí je dočasné řešení, zřejmě do konce roku, než budou projednány větší změny. Měla by to být midilinka, příprava na elektrobusovou linku přes novou zástavbu na metro Letňany.

 

Linka 202 ke kbelskému nádraží je dlouhodobě nevytížená mj. kvůli tomu, že lidé chodí raději na vlak pěšky a autobus na vlak nenavazuje, proto došlo k dohodě, že linka bude vedena ke kbelskému pivovaru, kde si cestující budou moci přestoupit na další linky, které přijíždějí od Vinoře a Satalic. Díky tomu autobusy nebudou v koncovém úseku jezdit zcela prázdné.

 

V terminálu Letňany vznikne nová nástupní zastávka, kde bude společný nástup pro kbelské linky (185 a další) a linku 201. Díky tomu cestující zejména dopoledne, večer a o víkendu nebudou muset zjišťovat, ze které zastávky jim jede autobus.

 

„Uvedené dopravní opatření je pouze první fází celkové změny dopravní obsluhy celé oblasti, kdy v rámci druhé etapy, jejíž realizace bohužel nebyla možná z dalších provozních a legislativních důvodů v takto brzkém termínu, se předpokládají změny na linkách 186, 302, 396 a zavedení samostatné městské linky v relaci Letňany - Bakovská - Ctěnice - Vinoř. Realizaci této druhé etapy změn předpokládáme počátkem roku 2021."

Ze zprávy organizace ROPID.

 

Během podzimu 2020 bude tato změna vyhodnocena a připomínky zaslány organizaci ROPID. Prosíme, pište připomínky na ozpd@kbely.mepnet.cz.

 

Po kliknutí na odkaz, zobrazíte v PDF

Schéma nového vedení linek
Souhrnný jízdní řád ze zastávky Zamašská
Souhrnný jízdní řád od metra Letňany
 

 

 

Po kliknutí na odkaz, zobrazíte na Facebooku

Schéma nového vedení linek

Souhrnný jízdní řád ze zastávky Zamašská

Souhrnný jízdní řád od metra Letňany 27-8-2020 13:43             
0 0