Úvodní strana >> Úřad MČ >> Dotace EU


Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 19 (MAP Praha 19)

Od června do října 2017 zpracovala Městská část Praha 19 pro celé území Správního obvodu MČ Praha 19 (zahrnující území MČ Praha 19, MČ Praha – Satalice, MČ Praha – Vinoř) Strategický rámec MAP Praha 19. Tento dokument byl vypracován dle pravidel a metodiky MŠMT a umožňuje všem školským subjektům na území správního obvodu žádat o investiční i neinvestiční prostředky v rámci OP Věda, výzkum, vzdělávání.

Ke stažení: