Úvodní strana >> Úřad MČ >> Žádost o vyjádření on-line

Služba e-UtilityReport pomůže stavebníkům na Praze 19


Městská část Praha 19  nabízí svým občanům bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.


UtilityReport – popis
Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

· Pomocí odkazu: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/praha19/se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".

· K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je
jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.
Případně lze zhlédnout VIDEO NÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=Uxt66yuukag

· Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle
požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).
Zákaznické centrum služeb MAWIS
e-mail: info@mawis.eu
telefon: 251 618 458


Pro službu Utility Report klikněte...


RSTI (Registr Subjektů Technické Infrastruktury)
umožňuje získat seznam síťařů včetně kontaktních údajů, způsobu podání žádosti, úředních hodin atp. Zajišťuje, aby informace o technické infrastruktuře byly vždy aktuální a dostupné z jednoho datového úložiště.
Tento registr byl sestaven ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) pro působnost stavebního úřadu hl. m. Prahy m.j. i ve spolupráci se stavebními odbory městských částí. Je to aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.