Úvodní strana >> Volené orgány >> Finanční výbor
  • Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (14. 11. 2018) byl ustaven Finanční výbor v následujícím složení (Usnesení č. 60/18/star.)

Předseda finančního výboru - Ing. Miroslav Šimek
tajemník finančního výboru – Ing. Zdeněk Illa

členové finančního výboru

Bohuslav Dubanský, MBA,
Mgr. Lucie Pytlová
Vladimír Hudeček
Sylvia BělováZveřejněné zápisy Finančního výboru pro volební období 2018 - 2022