Městská část Praha 19 oznamuje, že od 1. 5. 2012
byla zřízena správa hřbitova.
V případě potřeby se můžete obrátit na:
p. Pavlica – 775 082 082
Otevírací doba :

od 1.10. do 31.10 : 8.00-17.00 hod.
od 1.11. do 28(29).2. : 8.00-16.00 hod.
od 1.3. do 30.4. : 8.00-17.00 hod.
od 1.5. do 30.9. : 8.00-19.00 hod.
Pro zlepšení služeb je hřbitov otevírán již v 7.00 hod.


V období svátku Památky zesnulých - Dušiček, bývá prodloužena otevírací doba hřbitova do 18 hodin.

Kbelský hřbitov
Ceník služeb na dlouhodobý pronájem hrobového místa
platný od 21.6.2021

Nový ceník se vztahuje na nově uzavřené smlouvy, nebo na prodloužení smluv po skončení již sjednané doby pronájmu.

Nájemní smlouva se standardně uzavírá na 10 let.

Manipulační poplatek za uzavření smlouvy na dobu kratší než 10 let ……………………………..….100,- Kč

Platba za hrobové místo se skládá z nájemného a úhrady nákladů za služby spojené s nájmem hrobového místa (údržba, úklid, opravy  a odpisy stavby kolumbárních okének).

Roční platba za hrobové místo se spočítá jako rozměr hrobového místa (včetně poloviny uličky na obou stranách hrobového místa – maximálně 2 x 15 cm)  zaokrouhlený na 0,1 m2 (desetiny m2)  krát nájem za m2 za rok, plus roční platba za služby:

 Druh hrobového místa
Řádek /čtvrť
Nájem za m2 za rok
Služby spojené s nájmem hrobového místa za rok
Kolumbárium 2021 (plocha 0,1m2)
3/2
100,- Kč
290,- Kč
Volně stojící kolumbárium  (plocha 0,1m2)
3/3
100,- Kč
190,- Kč
Kolumbárium v obvodové zdi (plocha 0,1 m2)
3/4
3/5
100,- Kč
140,- Kč
Urnový hrob
2/7
100,- Kč
120,- Kč
Jednoduchý hrob
1/1
100,- Kč
120,- Kč
Dvojhrob
1/2
100,- Kč
120,- Kč
Druh hrobového místa

Jednorázová platba
Rozptyl popela na pietní loučce

1 495,- Kč
Ceník byl schválen usnesením rady městské části číslo 925/21/EO z 11.6.2021.


Příklad výpočtu ceny pro běžné rozměry  hrobových míst (skutečná cena závisí na skutečném rozměru hrobového místa):
Druh hrobového místa
Plocha hrobového místa
Nájem za rok x plocha v  m2
Služby spojené s nájmem hrobového místa za rok
Platba za rok
Platba za 10 let
Kolumbárium 2021
0,1 m2
10,- Kč
290,- Kč
300,- Kč
3 000,- Kč
Volně stojící kolumbárium
0,1 m2
10,- Kč
190,- Kč
200,- Kč
2 000,- Kč
Kolumbárium v obvodové zdi
0,1 m2
10,- Kč
140,- Kč
150,- Kč
1 500,- Kč
Urnový hrob
1  m2
100,- Kč
120,- Kč
220,- Kč
2 200,- Kč
Jednoduchý hrob
3 m2
300,- Kč
120,- Kč
420,- Kč
4 200,- Kč
Dvojhrob
6 m2
600,- Kč
120,- Kč
720,- Kč
7 200,- Kč