Městská část Praha 19 oznamuje, že od 1. 5. 2012
byla zřízena správa hřbitova.
V případě potřeby se můžete obrátit na:
p. Pavlica – 775 082 082
Otevírací doba :

od 1.10. do 31.10 : 8.00-17.00 hod.
od 1.11. do 28(29).2. : 8.00-16.00 hod.
od 1.3. do 30.4. : 8.00-17.00 hod.
od 1.5. do 30.9. : 8.00-19.00 hod.
Pro zlepšení služeb je hřbitov otevírán již v 7.00 hod.


V období svátku Památky zesnulých - Dušiček, od středy 28. 10. 2020 do úterý 3. 11. 2020, bude prodloužena otevírací doba hřbitova do 18 hodin.

Hřbitov Kbely - CENÍK - roční sazby

jednoduchý hrob
hrobové místo, do plochy 1,2m x 2,5m včetně prostoru zabraného stavbou pomníku
Celkem 150,-
z toho: nájemné 40,-
služby 110,-

dvojhrob
hrobové místo, do plochy 2,4m x 2,5m včetně prostoru zabraného stavbou pomníku
Celkem 260,-
z toho: nájemné 80,-
služby 180,-

urnový hrob
místo pro uložení urny s popelem zemřelého do země, za každý i započatý m2 včetně prostoru zabraného stavbou pomníku
Celkem 100,-
z toho: nájemné 10,-
služby 90,-

nové kolumbárium č. 1 - 180
kolumbární schránky (z r. 1998)
Celkem 130,-
z toho: nájemné 10,-
služby 120,-

staré kolumbárium v obvodové zdi č. 1 - 229
kolumbární schránky ve zdi
Celkem 110,-
z toho: nájemné 10,-
služby 100,-

kolumbárium, sektor C v obvodové zdi č. 1 - 194
kolumbární schránky ve zdi
Celkem 110,-
z toho: nájemné 10,-
služby 100,-

kolumbárium, rohové v obvodové zdi č. 230 - 283
kolumbární schránky ve zdi
Celkem 110,-
z toho: nájemné 10,-
služby 100,-

rozptyl popela
rozptyl zpopelněných ostatků na rozptylové loučce včetně zápisu do knihy rozptylů
1495,-