Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise bezpečnostní
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bezpečnostní v následujícím složení (Usnesení č. 79/18/star.)

Předseda komise - Pavel Žďárský
Tajemník komise – Mgr. Martin Hrubčík, MBA

členové komise

Ing. Vladimír Olmr
JUDr. Josef Nykles
Leoš Biskup
Vladimír Bílek
Vladimír Hudeček
Mgr. Vlastimil Olič
Bc. Ondřej Palo
Ing. Jan Měchura
Petr Váňa
Ondřej Šťastný
Josef Perlinger
Mgr. Květoslav Přibil
David Lorenc