Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise bytová
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bytová v následujícím složení (Usnesení č. 50/18/star.)

Předseda komise - Ing. Vladimír Olmr
Tajemník komise - Monika Havelková

členové komise
Tomáš Haniak
Ing. Robert Fischer,
Bohuslav Dubanský, MBA