Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise dopravy
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise dopravy v následujícím složení (Usnesení č. 47/18/star.)

Předseda komise - Leoš Biskup
Tajemník komise – Vladimír Bílek

členové komise

Miroslav Nevečeřal
Ivo Dvořák
Ing. Pavel Pitra
Aleš Liberda
Josef Perlinger
Ing. Jan Měchura
Jan Vencl
Bc. Blanka Pokorná
Radek Čermák
Bc. Pavel VocetkaZveřejněné zápisy Komise dopravy pro volební období 2018 - 2022