Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise životního prostředí
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise životního prostředí v následujícím složení (Usnesení č. 48/18/star. )

Předseda komise - Petr Váňa
Tajemník komise – Mgr. Daniel Majtner

členové komise

RNDr. Ladislav Žitný
Bc. Blanka Pokorná
Šárka Egrtová
Vladislav Rozsypal, DiS.
Ing. Jan ŘezníčekZveřejněné zápisy Komise životního prostředí pro volební období 2018 - 2022