Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2021:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
+
PARC. Č.
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(č.j. + dat.vydání)
5.1.2021
„Novostavba RD“
1988/41, 1988/3, 1988/2
Kbely
krbová kamna
P19 100/2021/OŽPD/We
1.2.2021
12.1.2021
„Prodejna Norma – stavební úpravy suterénu“
1162/2, 1162/5
Vinoř
3 ks plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-70 s modulací výkonu každého kotle v rozmezí 13 – 62,6 kW, emisní třída NOx 5
P19 318/2021/OŽPD/We
22.3.2021
25.1.2021
„Hala Jíša, Kbely“
1944/93, 1944/157, 1944/2, 1943/1, 1943/9, 2002, 1938/1, 1943/2, 2145/1
Kbely
6 ks plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmen. tep. příkonu každého kotle 53 kW a 3 ks plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 100-W o jmen. tep. příkonu každého kotle 39 kW
P19 674/2021/OŽPD/We
18.3.2021
2.2.2021
„Stavební úpravy a přístavba rodinného domu“
544/2, 544/3
Kbely
plynový kondenzační kotel, emisní třída NOx 5
P19 881/2021/OŽPD/We
9.3.2021
1.2.2021
„Minigolf – cvičné golfové hřiště s klubovnou a zázemím“
1578/33, 1584/1
Vinoř
krbová kamna s teplovodním výměníkem Haas + sohn, model Farum o výkonu 14,9 kW
P19 833/2021/OŽPD/We
8.3.2021
15.2.2021
„Areál Kbely – Polyfunkční centrum“
1942/2, 1942/3, 1944/103, 1944/106-111, 1944/127, 1944/134, 1944/137, 1944/139, 1944/57, 1944/65-67, 1944/70-77, 1944/79, 1944/83, 1944/86-89, 1944/95, 1944/115
Kbely
plynová kotelna tvořené kaskádou dvou plynových kondenzačních kotlů o tepelném výkonu každého z nich 111 kW,
emisní třída NOx 5
P19 1257/2021/OŽPD/We
29.3.2021
18.2.2021
„Stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 271“
1435, 1436/1, 1436/2, 1436/3 a 1436/4
Kbely
plynový kondenzační kotel
P19 1330/2021/OŽPD/We
9.3.2021
2.3.2021
„Rodinný dům Marvanova 415, Praha“
423/3 a 423/1
Satalice
plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W se jmenovitým výkonem 26 kW, emisní třída NOx 5

10.3.2021
„ČOV TOPAS S 100 PF pro bytový dům na parc. č. 208/1 v obci Vinoř“
208/1 a 204
Vinoř
čistírna odpadních vod TOPAS S 100 PF
P19 1866/2021/OŽPD/We
15.4.2021
15.3.2021
„Rekonstrukce rodinného domu č.p. 236“
681 a 682
Satalice
plynový kondenzační kotel Buderus GB 122i-24 TH o výkonu 24 kW, emisní třída NOx 5
P19 1987/2021/OŽPD/We
16.4.2021
24.3.2021
„Lezecké centrum Kbely“
1944/1, 1944/47-48, 1944/51-53, 1944/85, 1944/91, 1944/105, 1944/111, 1944/151
Kbely
plynová kotelna tvořená kaskádou dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-100 s plynulou modulací výkonu každého kotle v rozmezí 19 – 94,5 kW a s celkovým tepelným příkonem kotelny 193 kW

31.3.2021
„Novostavba zahradního domku“
933/384
Satalice
krbová kamna
P19 2442/2021/OŽPD/We
15.4.2021
26.4.2021
„Stavební úpravy rodinného domu“
197
Satalice
plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.32 GA o výkonu 3,2 - 32 kW, emisní třída NOx 5

28.4.2021
„Novostavba rodinného domu ve Kbelích“
1948/43
Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 C s modulovaným výkonem 2,3 – 16,9 kW, emisní třída NOx 5
krbová vložka Romotop Dynamic 2G 35.46.01 s regulovaným výkonem 2 - 6 kW

29.4.2021
„Novostavba RD včetně příslušenství“
1948/46
Kbely
plynový kondenzační kotel Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3E s výkonem 28 kW, emisní třída NOx 5
2x krbová kamna