Všechny odkazy se otevírají v novém okně

Tísňová volání
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie hl. m. Prahy
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
222 022 200 Operační středisko Krizového štábu hl. m . Prahy

Jilemnická/Bohdanečská
197 00, Praha 9 - Kbely

pondělí - pátek...8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota................8:30-15:00
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
Infolinka: 296 19 18 17
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1
telefon: +420 972 111 111
Infolinka: 296 19 18 17

Finanční úřad pro Prahu 9
Drahobejlova 945/48
190 21   Praha 9
tel: 283 018 111
Jablonecká 724/6, Prosek, 197 00,
Telefon 950 178 965 - 968
Fax 950 178 984
E-mail posta.abs@aa.mpsv.cz

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha
Pod sídlištěm 1800/9
182 14   Praha 8
tel: 284 041 111

Obvodní soud pro Prahu 9
Justiční areál Na Míčánkách
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83   Praha 10
tel: 251 447 709
MOP Čakovice
Cukrovarská 230/1
196 00   Praha 9
tel: 974 859 740
Obvodní ředitelství MP Praha 9
Veltruská 576
190 00   Praha 9
tel: 222 025 588-589

Tauferova 1041/2
197 00 Praha 9
tel: 286 854 560
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83   Praha 10
tel: 251 441 111
Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2
180 00   Praha 8
tel: 266 081 111

Hasičský sbor – 10
K Radonicům 305
190 15   Satalice
tel: 950 851 097
Územní pracoviště Praha 9
Bohušovická 539
190 00   Praha 9
tel: 286 002 311
Hygienická stanice hl. m. Prahy – pobočka Sever
Měšická 646/5
190 00   Praha 9
tel: 286 883 001

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Inspektorát v Praze
Za Opravnou 300/6
150 00   Praha 5
tel: 257 199 511
Washingtonova 7
113 57  Praha 1
tel: 261 334 303
Detašované pracoviště:
K Hrušovu 293/2
102 00   Praha 10
tel: 261 334 449
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2
110 01   Praha 1
tel: 12 444


Semilská 885/4
Kbely
197 00

+420 954 219 700
+420 954 314 853


Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
tel.: 840 111 112

Poruchy v dodávkách elektrického proudu
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
tel.: 1236

Havárie rozvodů plynu
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: 1239

Poruchy veřejného osvětlení
Od 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP.
Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151
 
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení 
(http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)
 
Další informace naleznete na stránkách 
Technologie Hlavního města Prahy 
(http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit)

Při nahlašování poruch veřejného osvětlení si nezapomeňte opsat číslo sloupu veřejného osvětlení na něm uvedené.

Hlášení poruch a závad
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Tel.: 257 015 111