Úvodní strana >> Volené orgány >> Pracovní skupina pro vakcinaci
  • Na 65.  zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.1.2021 byla ustavena Pracovní skupina pro vakcinaci  v následujícím složení (Usnesení č. 789/21/Star )

členové skupiny
Pavel Žďárský,
Ivana Šestáková,
JUDr. Josef Nykles,
Šárka Egrtová,
Michaela Báčová,
Mgr. Martin Hrubčík