Úvodní strana >> Městská část >> Spolky a organizace


Sociálně právní poradna Kontakt
Bezplatné sociální, právní a pracovní poradenství lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci.

Sociální poradna – Ječná 3,
Praha 2, telefon: 222 515 400
Sociální poradna – Dělnická 54, Praha 7, telefon: 220 562 323
Poradenství v oblasti sociálních dávek a služeb
Právní poradna – Ječná 3, Praha 2, telefon:773 296 663
Poradenství převážně v oblasti občanského a pracovního práva
Job klub – Ječná 3, Praha 2, telefon: 222 517 781
Poradenství související s hledáním práce

Poradenství je poskytováno zdarma

více informací na www.csspraha.cz
email: poradna.kontakt@csspraha.cz

Pražská linka důvěry poskytuje nonstop krizovou pomoc na čísle 222 580 697,
e-mailové poradenství na adrese linka.duvery@csspraha.cz a poradenství prostřednictvím chatu na adrese www.chat-pomoc.cz.

Obrátit se na nás mohou lidé všech věkových kategorií, kteří se ocitli v náročné životní situaci, na kterou nechtějí být sami.
Pomoc je poskytována anonymně.