Úvodní strana >> Volené orgány >> Zasedání zastupitelstva
  • Usnesení č. 784/21/star. – Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2021

Starosta v souladu se zákonem o hl. m. Praze předkládá časový plán, kdy hodlá svolat řádná jednání Zastupitelstva městské části Praha 19 pro rok 2021:

14. ZZMČ středa 23.6.2021
15. ZZMČ středa 22.9.2021
16. ZZMČ středa 8.12.2021

vždy od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.


Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání zastupitelstva MČ Praha 19:
Sál  • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 19
    Všechna usnesení Zastupitelstva jsou ve formátu PDF