Print


  KLUB SENIORŮ KBELY - NÁVŠTĚVA MUZEA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


Klub Seniorů pořádal dne 14.11.2018 výlet do Muzea Policie České republiky, které je umístěno v areálu pražského Karlova, v augustiniánském   klášteře, který byl založen roku 1350 českým králem Karlem IV. Součástí areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého. O zřízení muzea bylo rozhodnuto v roce 1990 a první expozice pro veřejnost byla otevřena 12.4.1991. Seznámili jsme se zde s historickým vývojem a činností bezpečnostních sborů a složek na našem území od Rakouska - Uherska až po současné trendy v činnosti Policie ČR.
Za odborného a zasvěceného výkladu jsme shlédli expozice věnované  historii četnictva a policie v letech 185O - 1938, včetně původní četnické stanice,  činnosti bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava včetně  pamětní desky se jmény 117 pražských policistů, kteří padli nebo byli popraveni v letech 1938 – 1945, a další vývoj až po současnost. 
Zajímavou byla i expozice kriminalistiky s metodami vyšetřování trestné činnosti - t.j. zajišťování stop na místě činu, usvědčení pachatele, včetně daktyloskopie a dalších kriminalistických technik.26-11-2018 13:41             
0 0