Print


  KLUB SENIORŮ KBELY ZAHÁJIL NOVÝ ROK....


Se začátkem roku začala i pravidelná setkání jeho členů v klubovně Domu seniorů. Členům klubu byl představen plán činnosti na prvé pololetí, v němž jsou naznačeny akce v podobě zajímavých přednášek, výletů a jiných aktivit. Završením bude třídenní rekreační a poznávací pobyt v Krkonoších.

 

Na prvé schůzce vystoupila místní kronikářka paní Ivana Engelová, která shrnula vývoj obce Kbely v posledních 100 letech. Bylo to zajímavé povídání i vzhledem k tomu, že mezi členy klubu je řada pamětníků, kteří přednášející paní Engelové dávali za pravdu i doplňovali její  vědomosti. Její zajímavé povídání si na podzim v klubu zopakujeme.

 

Na další setkání se dostavil tajemník úřadu JUDr. Nykles s ředitelem Základní školy Kbely Mgr. Bc. Květoslavem Přibilem, MBA. Pan ředitel seznámil členy s provozem školy, kterou převzal od zahájení tohoto školního roku. Zajímavé byly informace o organizování vyučování, vedení učitelského sboru apod. Současně nabídl členům klubu možnost účastnit se některých aktivit, které škola nabízí, ať již jde o počítačovou gramotnost, o kurzy angličtiny či kurzy na zkvalitnění paměti různým cvičením. Také nabídl možnost prohlídky školy, která dostavbou výrazně změnila svou kvalitu, nabídl i možnost besed se žáky a projevil zájem o prohloubení kontaktů žáků se staršími občany. Kromě prohlídky školní jídelny nabídl i možnost odběru jídel pro seniory. V diskusi zodpověděl všechny otázky.

 

Aby si vedení klubu ověřilo spokojenost členů s organizací akcí a výletů, požádali své členy o anonymní vyplnění dotazníků, ve kterém jak body, tak i písemným vyjádřením by provedli hodnocení. Z analýzy odpovědí  vyplynula převažující spokojenost  s činností, nabízenými aktivitami i organizovanými výlety. Z vyhodnocení dotazníků vzešlo i několik podnětů, jimiž se výbor bude zabývat.


Osvědčilo se navazovat na některé akce, které byly zajímavé a přinesly nová poznávání  vzdálených světů. Tím bylo i povídání amatérské cestovatelky s označením „Putování oblastmi BALI". Autorka navázala na své loňské povídání o BALI a všem zúčastněným nabídla své další nové poznatky a zkušenosti ze svých cest. Při vyprávění nechyběly ani úžasné fotografie z této, pro nás vzdálené, ostrovní země. 

JUDr. Petr Želásko

../innovaeditor/assets/kd001.JPG


12-2-2019 13:46             
0 0