Print


  PŘEHLED ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V ROCE 2018


Veškeré aktivity a činnosti Klubu seniorů vycházely ze zpracovaných Plánů práce na jednotlivá pololetí. Plány jako veřejná listina byly zveřejněny a doplňovány i na webových stránkách úřadu.


10. leden Schůzka poznamenaná administrativní činností s připomenutím nastupujícího roku 2018 jako roku 100. výročí založení Československé republiky.

24. leden Výroční členská schůze: Hodnocení činnosti KS za rok 2017, finanční zprávy, volba nového výboru a zpráva revizní komise. Přijato a bez připomínek schváleno.

7. únor Povídání cestovatelky p. Zlatuše Knolové nazvané: „SRÍ LANKA - mystický sever", které návazovalo na obdobnou přednášku z předešlého roku. Přednáška byla spojena s ochutnávkou čokolády.

21. únor Beseda se spoluautorem televizních pořadů „Četnické humoresky" a autorem knížek z     četnického prostředí p. pplk. JUDr. Michalem Dlouhým. Součástí byl i prodej knížek s věnováním autora.

7. březen Vystoupení dětí z Mateřské školky Kbely – Albrechtická u příležitostí oslav MDŽ a vítání jara.  

21. březen Povídání s názvem „Putování indoneským ostrovem BALI" s promítáním fotografií a videí z tohoto dalekého kraje.

4. duben Povídání o Velikonočních svátcích a jeho zvycích při vítání jara.

18. duben Výlet do Mariánských lázní a do „BOHEMINIA" - parku s miniaturami zámků, stavebních památek a dalších přírodních scenérií.

2. květen Připomenutí 95. výročí prvního vysílání čsl. rozhlasu a to ke dni 18.5.1923 ze Kbel s autentickými nahrávkami, které připravil a komentoval p. Bohuslav Rost člen našeho klubu.

16. květen Exkurze do nové a moderní Hasičské zbrojnice Kbely, kterou co do činnosti Sboru dobrovolných hasičů, jejich techniku, ukázky výstroje a výzbroje představil p. Josef Mikšovský se svými spolupracovníky.

30. květen Výlet do PRŮHONIC spojený s procházkou zámeckým parkem,  prohlídkou výstavky umístěné v zámku a následnou návštěvou Dendrologické zahrady s prohlídkou sbírek dřevin se zaměřením na studium,  výzkum a využití v praxi.

13. červen Beseda s cestovatelkou a kbelskou rodačkou p. Květou Kroupovou na téma: „Kolumbie – země plná kontrastů". Vyprávění bylo doprovázeno promítáním fotografií.

27. červen Vycházka do PRALESA ve Kbelích – střediska ekologické výchovy orientované zejména na nejmladší generaci. Pro členy klubu to bylo příjemné vzpomínání na své dětství a tehdejší, zažitou zemědělskou činnost.

9. - 16. září Rekreační a poznávací pobyt v DOUBICI, která se nachází v tzv. Česko-Saském Švýcarsku. Týdenní pobyt zpestřen výletem na Děčínský na zámek a také do Mikulášovic – muzea výrobce nožů, které byly a jsou běžně využívány v našich domácnostech. Byla i prohlídka města Rumburk s historií potlačené vzpoury.

19. září Poutavé vyprávění Mgr. Radka Galaše – policejního historika na téma :"Historie kriminalistiky" se zaměřením na snahu i po letech  objasnit vraždu Otylie Vranské z  30.let minulého století.

3. říjen Výlet parníkem po Vltavě pod názvem: „Pod pražskými mosty" s nabídkou nevšední prohlídky Prahy a jejich historických památek, stejně jako moderních staveb z úrovně hladiny řeky.

17. říjen Připomínka 100. výročí vzniku Československa – rozpadu Rakousko-Uherska – konce 1. světové války – rozhodnutí Čechů a Slováků žít ve společném státě. U této příležitosti bylo promítnuto video a fotografie z akce konané dne 9.6.2018 označené jako „Legionářský tábor".

31. říjen Vyhodnocení kulturních a společenských akcí KS za 1. pololetí doplněná filmem z jednotlivých akcí (p.Želásko) a filmem z rekreačního pobytu v Doubici (manželé Francovi).

14.listopad Návštěva MUZEA Policie ČR, která navazovala na předchozí přednášku o kriminalistice p. Galaše.

20. listopad Přednáška p. Odehnala – záchranáře Záchranné služby Středočeského kraje na téma základních principů první pomoci. Součástí byla  i možnost naistalovat si do moderních mobilní telefonů aplikaci „ZÁCHRANKA".

7. prosinec Výlet do Lysé nad Labem na „Stříbrné vánoční trhy" spojený s návštěvou prodejních akcí i kulturních vystoupení dětí z místní mateřské školy.

12.prosinec Předvánoční setkání členů klubu s dětmi z mateřské školky Albrechtické s jejich vystoupením a dárky, které si pro seniory připravili. V programu loučení se starým rokem bylo i hudební vystoupení p. Bureše. Všichni členové klubu obdrželi kapesní kalendář s vloženým přehledem všech akcí připravených na rok 2019 a propisovačku s logem Klubu seniorů. Současně byly členům rozdány tiskopisy dotazníku k anonymnímu zjištění spokojenosti s činností KS a vyjádření podnětných návrhů. Ze strany zúčastněných  bylo vysloveno poděkování a uznání za organizování akcí v roce 2018.


Naše nepohyblivé členy a ty členy, kteří jsou t.č v DD Jenštejn navštívili členové výboru a předali jim drobné dárky.
Téměř na každé schůzce v klubovně byli přítomni členové informováni o útocích, které organizují tzv. šmejdi, „prodejci" zlevněných energií a jiných nelegálních aktivit vůči seniorům.

Členové Klubu seniorů se průběhu roku účastnili i akcí pořádaných Místním úřadem, kterými mimo jiné byly:


12. květen „Den zdraví" - na níž naši členové prezentovali na tablu naše plány v této oblasti

9. červen „Legionářský tábor" uspořádaný u příležitosti probíhajících oslav ke 100. výročí vzniku Československa v centrálních parku

1. říjen „Den seniorů" - kulturní odpoledne věnované repertoáru Edith Piaf, Hany Hegerové a Charlese Aznavoura v podání zpěvačky Elišky Lüftnerové

27. říjen Vyvrcholení oslav 100. výročí vzniku Československa a odhalení památníku představiteli obce a přizvanými hosty, ukončené slavnostním ohňostrojem

2. prosinec Rozsvícení Vánočního stromu v centrální parku s ohňostrojem

7. prosinec Adventní koncert v místním kostele s hostem – houslistou Václavem Hudečkem a členy jeho doprovodného souboru

13. prosinec Koncert organizovaný Klubem invalidů v Lidovém domě s vystoupením zpěváků lidových písní z Moravy i populárních písniček.

 
Předkládá:  dr. Milan Šeliga

../innovaeditor/assets/Logo_Klub_Senioru.png


12-2-2019 13:53             
0 0