Print


  STP MO KBELY - VÝLET DO ZÁMKU LOUČEŇ A DO NYMBURKA


Dne 24. 4. 2019 jsme se vydali na první letošní výlet. Náš autobus zamířil do zámku Loučeň, kde jsme měli objednánu prohlídku s výkladem. Byl zde trochu problém, protože prohlídky zámku pro veřejnost začínají oficiálně ve 12.00. Dopolední hodiny jsou vyhrazeny pro školy. Vzhledem k tomu, že nás na výlet vyrazilo 47, prohlídka se měla uskutečnit ve dvou skupinách s časovým odstupem patnáct minut. Do Loučeně jsme dorazili brzo. Na parkovišti bylo několik autobusů, které přivezly školní děti, a tak jsme se vydali zakoupit vstupenky, suvenýry a upomínkové předměty a rovněž jsme se občerstvili. Vše bylo ale jinak. Nedařilo se děti vypravit na prohlídky zámku, a tak nakonec jsme byli vyzváni k prohlídce před dětmi, což nám vyhovovalo. Procházeli jsme zařízenými interiéry zámku, seznamovali jsme se s životem šlechty na tomto jejich sídle.

V prostorách zámku se nesmí fotografovat, jedinou výjimku tvoří zámecká jídelna. Po roce 1223, kdy se zmínky o Loučeni poprvé objevují, se zde střídají majitelé z řad nižší šlechty. Ke zlomu dochází po roce 1623, kdy je zámek zkonfiskován Adamu Berkovi z Dubé za účast ve stavovském odboji a zámek kupují Valdštejnové, konkrétně Adam z Valdštejna, strýc evropsky proslulého vojevůdce Albrechta z Valdštejna.

 

V letech 1704–1713 zámek získává svou současnou barokní podobu a autorem této přestavby není nikdo jiný než stavitel F. M. Kaňka, jež je nám znám jako autor stavby barokního kostela ve Vinoři. Valdštejnové vymírají po meči a zámek kupují představitelé rodu Thun – Taxisů, kteří vlastní zámek do roku 1945, kdy je dle Benešových dekretů vyvlastněn. Na závěr prohlídky jsme se v zámecké jídelně vyfotili.

 

Po ukončení prohlídky jsme se vydali do Nymburka, kde jsme měli objednán oběd. Časově jsme byli někde jinde, ale v restauraci, kam jsme dorazili mnohem dříve, s tím problém neměli a okamžitě nás obsloužili. Po obědě nás pan řidič odvezl na náměstí v Nymburce, kde jsme se rozběhli po městě každý za svým cílem. Počasí nám celkem přálo, a tak byly podmínky pro procházku městem ideální. V 16.00 jsme se z nymburského náměstí vydali bez dopravních komplikací zpět do Kbel. Byl to opět zdařilý výlet.

Anna Zborníková, STP MO Kbely27-5-2019 15:03             
0 0