Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  „Program Čistá energie Praha 2016" versus dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech"V současné době jsou v hlavním městě Praze spuštěny dva dotační programy:

1) „Program Čistá energie Praha 2016" -
pražský program financovaný z prostředků hl. m. Prahy;
místní způsobilost - pouze pro žadatele, kteří obměňují tepelný zdroj na území hl. m. Prahy;
věcná způsobilost - obměna zdroje je možná jak v bytech, v rodinných domech i bytových domech (obměna vytápění z neekologického na ekologický způsob
vytápění, rekonstrukce plynového vytápění, instalace tepelných čerpadel, solárních kolektorů);
časová způsobilost žádosti - v závislosti na datu uvedení zdroje do provozu od 1. září 2015 do 30. září 2016;
příjem žádostí: od 20. června do 30. září 2016 (předčasné ukončení příjmu v případě vyčerpání finančních prostředků).
výhody - nižší administrativní zátěž z pohledu žadatele (požadovány jsou pouze doklady přímo související s realizovanou přeměnou tepelného zdroje)
nevýhody- nižší poskytovaná dotace

2) „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" (zkráceně „Kotlíkové dotace Praha")
dotační program vyhlášený hl. m. Prahou za účelem čerpání a rozdělování finančních prostředků EU, prostřednictvím SFŽP žadatelům na území celé ČR,
každý kraj má nastaveny vlastní podmínky programu vycházející ze Základních podmínek vydaných MŽP;
věcná způsobilost-obměna zdroje v rodinných domech vytápěných kotli na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle s automatickým přikládáním, a to na
kombinovaný kotel uhli/biomasa nebo pouze na biomasu, za plynový kotel či tepelné čerpadlo, (instalace solárních kolektorů je možná při současné instalaci některého z uvedených tepelných zdrojů);
časová způsobilost nákladů - od 15. 7. 2015;
příjem žádostí: od 21. března 2016 do 29. prosince 2017 (předčasné ukončení příjmu v případě vyčerpání finančních prostředků).
výhody-vysoká částka poskytované dotace - až 80% nebo 85% ze 150 tisíc Kč uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s provedením obměny tepelného zdroje (výše dotace v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje)
nevýhody-větší náročnost na prokázání nároku na poskytnutí dotace (vyšší počet příloh včetně fotodokumentace, doklad o likvidaci starého tepelného zdroje, nový zdroj musí být zařazen v 5. či lepší emisní třídě, provedení mikro-energetických opatření na základě doporučení energetického specialisty nebo doložení zpracovaného Průkazu energetické náročnosti budovy v energetické klasifikační třídě „C" nebo lepší apod.)

Shodné prvky obou programů: žádost do obou uvedených dotačních programů je třeba podat až po kompletní realizaci obměny tepelného zdroje! V případě kotlíkových dotací tzn. tedy včetně provedených mikro-energetických opatření doporučených energetickým specialistou nebo Průkazem energetické náročnosti budov vystaveným na energetickou třídu „C" nebo lepší.

Hlavní rozdíly mezi dotačními programy definuje tabulka níže
 
Název Název
Program Čistá energie Praha 2016 Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech - Kotlíkové dotace Praha
Zdroj financování Zdroj financování
Rozpočet hl. m. Prahy Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 (evropské fondy)
Žadatelé Žadatelé
Fyzické a právnické osoby Fyzické osoby
Místo realizace Místo realizace
Byt, rodinný dům a bytové domy na území hl. m. Prahy Byt v rodinném domě, rodinný dům (max. 3 bytové jednotky) na území hl. m. Prahy
Oblasti dotační podpory Oblasti dotační podpory
A. přeměna neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny B. náhrada neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla) C. náhrada ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE D. náhrada lokálních topidel (např. WAW) vytápěním centrálního typu E. rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový či elektrický) F. ohřev vody a přitápění solárními kolektory G. využití OZE v novostavbách Náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním moderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu: • kotlem na biomasu s automatickým přikládáním; • kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním; • plynovým kondenzačním kotlem; • tepelným čerpadlem. • instalace solárního systému pouze při současné instalaci některého z výše uvedených nových tepelných zdrojů.
Výše dotace Výše dotace
• náhrada neekologického topného systému: 25.000,- Kč (max. 50 % nákladů), zdroj pro 3 a více BJ 200.000,- Kč (max. 30% nákladů) • náhrada lokálních topidel: 25.000,- Kč (max. 50 % nákladů), zdroj pro 3 a více BJ 150.000,- Kč (max. 50 % nákladů) • výměna původního plynového kotle: 20.000,- Kč (max. 50 % nákladů), zdroj pro 3 a více BJ 100.000,- Kč (max. 30 % nákladů) • instalace TČ: dle typu 40.000,- Kč/60.000,- Kč (max. 30 %/ 50 % nákladů) • instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty: 30.000,- Kč (max. 50 % nákladů) • instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění: 5.000,- Kč / 1 m2 (absorpční plochy), max. 40.000 Kč na jeden systém (max. 50 % nákladů) Při náhradě kotle na uhlí s ručním přikládáním: • plynovým kondenzačním kotlem nebo kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním - max. 80 % ze 150 tis. Kč doložených uznatelných nákladů: 120 tis. Kč; • kotlem na biomasu s automatickým přikládáním nebo tepelným čerpadlem - max. 85 % ze 150 tis. Kč doložených uznatelných nákladů: 127,5 tis. Kč.

../innovaeditor/assets/kotlik.jpg


28-6-2016 15:39              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (5)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>