Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  NOVÝ VYVOLÁVACÍ A REZERVAČNÍ SYSTÉM NA PASECH A OBČANKÁCH


Potřebujete pas nebo občanský průkaz? Využijte objednání přes internet.
Zprovoznili jsme pro vás zcela modernizovaný vyvolávací a rezervační systém.
Vyvolávací systém určuje pořadí klientů a vyvolává je podle příchodu a podle agendy, tedy občanské průkazy nebo cestovní doklady, rezervační systém přes internet zase zarezervuje klientovi den a čas dle jeho výběru a upřednostní ho před ostatními čekajícími.
Od 1. 7. 2017 se mohou žadatelé o cestovní doklady a občanské průkazy objednat na webových stránkách MČ Praha 19 a rezervovat si tak termín návštěvy.

 

Rezervační systém na webových stránkách klienta postupně provede následujícími kroky. Výběr druhu dokumentu, kterého se návštěva úřadu týká, tedy pas nebo občanský průkaz, výběr dne, tedy konkrétního data a výběr času. Poté klient zadá identifikační údaje a objednávku odešle. Po přijetí objednávky se zobrazí potvrzení se všemi potřebnými údaji. Toto potvrzení obdrží také elektronickou poštou. Klient pak přichází na radnici v termínu, na který se objednal (+-15 minut) a jednoduše se na dotykovém displeji přihlásí pomocí obdrženého ověřovacího kódu (pinu). Příslušná pracovnice pak klienta pomocí vizuální a akustické signalizace pozve k přepážce.
  
Důležité však je, že jedna činnost = jedna objednávka, tedy např. čtyřčlenná rodina potřebuje cestovní doklady pro všechny své členy, musí učinit čtyři objednávky. To není byrokratický výmysl, ale logické opatření, které následně zamezí nepříjemnostem při vlastním vyřizování s ostatními čekajícími. Další systémové opatření je doba příchodu objednaného klienta. Pokud se klient objedná třeba na 14:00 hodin, může přijít sice kdy chce, ale systém umožní zadání PINu od 13:45 do 14:15. Pokud by klient zadal správný PIN před 13:45, systém by ohlásil chybný PIN, a v takovém případě nezbývá než vyčkat a zadat PIN znovu, nejdříve však 15 minut před objednaným termínem. Pokud však klient přijde pozdě, v našem ilustračním případě třeba ve 14:18, tak zadáváni PINu již bude systémem vyhodnoceno jako propadlá rezervace a systém ohlásí chybný PIN! Na takto propadlou rezervaci již nelze brát zřetel a je nutné si buď vytvořit novou rezervaci na některý z následujících dní, nebo se přihlásit jako běžný klient o lístek s požadovanou činností a vyčkat na obsloužení v pořadí došlých klientů. Ztráta PINu = ztráta rezervace.
V případě, že se rozhodnete objednaný termín nevyužít, zrušte ho prosím standardním způsobem pomocí objednávkového systému, uvolníte tak termín dalším možným zájemcům.
 
ilustrační obrázky vyvolávacího systému 

uvod_1PINtiskneplatny_PIN


Jaké jsou výhody nového způsobu objednání? Především objednaný klient nečeká v žádné frontě a je vyřízen přednostně. Příslušné pracoviště radnice má na začátku dne přehled o objednaných, to znamená, že v případě potřeby dokáže kdykoli v průběhu dne sdělit čekajícím neobjednaným, že z kapacitních a časových důvodů je možné odbavit právě jen objednané klienty. Ti méně šťastnější, na které se z výše uvedených důvodů nedostane, se mohou v případě zájmu na místě prostřednictvím podatelny objednat a odcházejí z radnice s termínem, kdy budou odbaveni bez dlouhého čekání. Jedna návštěva radnice navíc, na druhé straně hodně ušetřeného času a mnohdy i nervů. Tuto novou službu podatelny bude samozřejmě možné využít kdykoli a chceme tak být nápomocni zejména těm klientům, kteří z nejrůznějších důvodů možnost internetového objednání z domova nemají nebo ji nezvládnou.
Věříme, že zavedení internetového objednávání pro vyřizování cestovních a osobních dokladů zlepší spokojenost klientů, která byla hlavním motivem pro vynaložení více než stotisícové částky na jeho technickou realizaci.
 
 
ilustrační obrázky rezervačního systému

Rezervační systém - úvodRezervační systém - výběr činnostiRezervační systém - výběr dataRezervační systém - výběr času a doplnění údajůRezervační systém - objednáno, již jen potvrditRezervační systém - závěrečná rekapitulace s PINem../innovaeditor/assets/20170621_175414.jpg


27-6-2017 15:09              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (6)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>