Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  JARNÍ AKTIVITY SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR z.s. místní organizace Kbely


Jaro je pro pořádání výletů velice příhodné období. Příroda se probouzí, sluníčko začíná příjemně hřát a i počasí bývá nakloněno výletům a cestám za poznáním.
 
24. 5. 2017 jsme vyrazili s našimi členy na výlet do Sázavského kláštera a na prohlídku Huti František. Byl to již od samého začátku zdařilý výlet. Dokonce jsem musela oslovit našeho pana řidiče, zda mohu sedět na sedadle pro průvodce. Dosud tomu tak nikdy nebylo. Znamenalo to maximální obsazenost autobusu. Na výlet nás vyrazilo 50.
 
Na místo, do Sázavského kláštera, jsme dorazili na objednanou prohlídku v 10.00. Objekt je velice zajímavý. První zmínky o klášteře sahají do 11. století. Byl kolébkou slovanské liturgie. Na klášteře jsou patrné prvky románského, gotického a barokního slohu. Velice zajímavé jsou restaurované nástěnné malby v křížové chodbě. Málokdy se návštěvník setká s množstvím provedených sond, které odstraňují omítku, a pod touto se objevuje původní fresková výzdoba.   Dosud bylo zrestaurováno pouze šest fresek. Dle rozsáhlosti křížové chodby a množství sond, které jsou nutné pro přípravu restaurátorských prací, lze předpokládat, že práce na tomto objektu potrvají řadu let, spíše desetiletí. Prohlídka byla poklidná, bez spěchu a vše jsme si prohlédli v klidu a pohodě.
 
Po prohlídce nám vyhládlo a odebrali jsme k chutnému obědu. Po obědě nás čekal další bonbónek. Byla to prohlídka Huti František v Sázavě, nedaleko sklárny kde se vyrábí řadu let chemické sklo. Celá expozice byla realizována z prostředků Evropské unie a z iniciativy tatínka spisovatele Michala Viewegha. Jsou zde pořádány přednášky pro skláře, škola pro adepty sklářství a spousta jiných aktivit. Jednotlivé exponáty pocházejí ze sklářských soutěží a jsou zde vystavena díla významných českých výtvarníků včetně děl Bořka Šípka. Celý objekt působí velice příjemně. Je důkazem maximálně citlivého propojení historického objektu s moderní expozicí. Prohlídka opravdu stála za to. Všichni výletníci byly spokojeni.
 
Další naší aktivitou byla prohlídka Poslanecké sněmovny České republiky, kam jsme se objednali na den 5. 6. 2017. V předstihu jednoho měsíce jsme museli předat seznam třiceti účastníků, což je maximum na jednu prohlídku. Soupis musel být opatřen čísly občanských průkazů.
 
Areál Poslanecké sněmovny České republiky se nalézá ve třech historických objektech. Thunovský palác, palác Smiřických a Šternberský palác jsou vzájemně mistrně propojeny chodbami tak, že se prochází z paláce do paláce bez toho, abyste museli některý z objektů opustit. Na počátku prohlídky, v informačním centru, jsme byli seznámeni se vznikem a tradicemi parlamentní demokracie v naší historii i současnosti. Na informačních panelech jsme se seznámili s předsedy parlamentu od roku 1918. Zajímavý byl rovněž panel s vyznačeným zasedacím pořádkem dle jednotlivých stran a poslanců. Všechny interiéry jsou moderně zařízené. Vše co je součástí těchto prostor, bylo vyrobeno v naší republice. Navštívili jsme zákoutí s výhledem na Malou Stranu a Pražský hrad. Naprosto kouzelné scenérie.  Magicky na nás zapůsobila i jednací síň, kterou jsme si prohlédli z divácké galerie, která je opatřena bezpečnostní ochranou z plexiskla. Prohlídka byla naplánována na pondělí, což je den volna v poslanecké sněmovně a poslanci v tento den mají pracovat přímo ve svých volebních obvodech. V prohlídce jsme tak nebyli nikterak omezováni.
 
Myslím, že se obě akce zdařily a opět nastavily laťku výš. Je to úkol pro výbor STP MO Kbely jakou cestu zvolit pro další zlepšování našich akcí.
Anna Zborníková, předsedkyně STP MO Kbely


25-9-2017 13:25              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

září 2021 (11)
srpen 2021 (5)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)