Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR Z. S. MÍSTNÍ ORGANIZACE KBELY - VOLBA NOVÝCH ORGÁNŮ SPOLKUStejně jako každý spolek v ČR, tak i ten náš má stanovena pevná pravidla pro svou činnost, která jsou zakotvena ve stanovách spolku, jež jsou základním dokumentem založeným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze. Nejde jen o formální dokument. Stanovy vymezují mantinely pro fungování spolku.  V souladu s těmito stanovami dne 13. 3. 2018 končil pětiletý mandát stávajícího výboru a revizní komise. Z tohoto důvodu jsme se dne 28. 2. 2018 sešli na výroční členské schůzi, kde jsme hodnotili minulý rok. Součástí této schůze byla rovněž volba nových členů vedení spolku.

Pro platnost této volby bylo nutné, aby se dostavilo 50 % registrovaných členů, což je 58 lidí. Dostavilo se celkem 66 členů, a tak byla schůze usnášeníschopná.

Na zahájení schůze nás přišli pozdravit představitelé obce paní místostarostka Ivana Šestáková a pan tajemník JUDr. Josef Nykles. Vzhledem k tomu, že rovněž 28. 2. bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, oba hosté odešli ještě před koncem schůze.

Přítomní byli seznámeni se zprávou o hospodaření za rok 2017, účetní závěrkou 2017, zprávou o činnosti za rok 2017 a plánovaným rozpočtem na rok 2018. Všechny tyto dokumenty byly schváleny bez připomínek.

Návrhová komise přednesla návrh na složení nového výboru a revizní komise na funkční období 2018–2023.

Navržení členové výboru:

Anna Zborníková – předsedkyně

Věra Svárovská – místopředsedkyně

Jaroslava Adámková – hospodářka

Jaroslava Vrbová – členka (kronika spolku)

Helena Kaboňová – členka

Miroslav Šťastný – člen

Vladimír Vrba – člen

Revizní komise:

Helena Rostová – předsedkyně

Milada Šafránková – členka

Jana Šalounová – členka

Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni na další funkční období.

Po volbě byla výroční členská schůze ukončena.

Závěrem bych ráda popřála všem staronovým a novým členům orgánů spolku, aby se jim dařilo jak v práci pro spolek, tak i v osobním životě, aby měli dost sil a optimismu pro všechny své aktivity.

Anna Zborníková STP MO Kbely
21-5-2018 18:02              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (5)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>