Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  CYKLOSTEZKY...


Otvírá se stezka Mladoboleslavská a Novopacká


Na hranici Kbel a Hloubětína dnes proběhlo slavnostní otevření stezek podél ulice Mladoboleslavská a Novopacká. Kbely tak získají lepší spojení do Vysočan a Hloubětína pro chodce, cyklisty i bruslaře. Stavby realizovaly městské části Praha 19 a Praha 14 z dotace velké Prahy.

Podél Mladoboleslavské ulice dlouhá léta chyběl chodník a cyklistům nezbývalo než jezdit ve vozovce, kde někteří narušovali plynulý provoz. Nyní se dočkali zbývajícího úseku společné stezky, která vede od klíčovského parku a metra Letňany až do zástavby Kbel.

Zvláštní skupinou uživatelů jsou vojáci, kteří zde na kole jezdí mezi jednotlivými částmi velkého areálu letiště.

Nyní je dokončena rozsáhlá investiční akce, která se skládala ze tří etap a byla zahájena v roce 2012. Poslední etapa 2.1, má sice jen půl kilometru, ale šlo o poslední chybějící úsek, kde nejdéle trvalo jednání s majiteli pozemků a správci sítí. Dosud zde byla jen úzká bahnitá pěšina. Zároveň proběhla oprava autobusových nástupišť zastávky U Vodojemu.

 

Stezka podél Novopacké


Další stezka vede od hloubětínské Bažantnice podél kbelského letiště k satalickému parku Arborka. Jde o součást Severovýchodní cyklomagistrály.

Před několika lety městské části pražského severovýchodu podepsaly memorandum, na základě něhož začala vznikat první koncepčně řešená stezka pro chodce a cyklisty vyšší kvality, takzvaná Severovýchodní cyklomagistrála. Její VI. etapa vede od Klíčova lávkou přes ulici Kbelskou po okraji kbelského letiště. Spojuje několik zelených lokalit jako je hloubětínská Bažantnice, park Arborka a satalický lesopark. Milovníci romantiky mohou sledovat západ slunce nad Prahou.

Až bude dokončena celá šestá etapa, přijdou si na své i dopravní cyklisté, kteří se mimo automobilový provoz dostanou velmi rychle do centra. To přinese nejen nárůst cyklodopravy, ale také zvýšení plynulosti provozu na hlavních tazích, kde nebudou pomalejší cyklisté blokovat provoz.

Nyní byl zprovozněn zatím dvoukilometrový úsek z Hloubětína do Satalic, další části podléhají delšímu povolovacího provozu, kdy je třeba získat souhlas zejména všech majitelů pozemků.

 

Stezka mezi Kbely a Čakovicemi


Čakovice staví stezku do Kbel a Přezletic. Jde o obnovu rozoraných cest, které vracejí původní barokní krajinu.

Třetí investice vzniká v Praze Čakovicích. Dva kilometry stezek s alejemi propojí Čakovice s Přezleticemi a do budoucna i se Kbely a Letňany. Jde o součást Krajinného parku Havraňák, který si klade za cíl vrátit barokní krajinu se stromořadími a remízky. Už po vysázení prvních stromů se ukázalo, že lidem chybí možnost projít se mezi lány. Do budoucna vznikne hustá cestní síť na 140 hektarech polí mezi Čakovicemi, Kbely a Letňany. Je ale nutné postavit lávku přes železniční trať, ta se stále ještě projednání se Správou železniční dopravní cesty. Cestní síť na sever od železniční trati ale začne fungovat už na jaře 2020


Projekty městských částí z dotace hl. m. Prahy

Všechny tři stezky se staví díky dotaci hl. m. Prahy, která byla z iniciativy náměstka primátora Scheinherra přidělena městským částem na jaře 2019. Vzhledem k nízkým nákladům na realizaci investic a rychlé přípravě od doby získání finančních prostředků se ukazuje přidělování dotací městským částem jako efektivní nástroj investiční přípravy. Proto jim Praha přidělila další dotace v rozsahu 39 milionů Kč na projekty a stavbu dalších stezek v krajině. „Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních," říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. „Jde o výjimečný počin, jeden z úseků, který v budoucnu bude tvořit součást bezpečného a od aut odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Díky tomu zbude více prostoru i na silnicích pro auta," dodává Petr Hukal, místostarosta městské části Praha 14 pro dopravu. Tato městská část vzala na sebe náklady na stezku podél Novopacké, která vede částečně ve Kbelích a Satalicích. „Moc nás těší, že se nám podařilo po letech projednávání dokončit stezku podél Mladoboleslavské. Na této rušné ulici citelně chyběla bezpečná stezka pro chodce a cyklisty," říká Vladimír Olmr, místostarosta Kbel.

Ke stažení: ETAPA 6.3 SVCM CYKLO MB.PDF (5MB)

../innovaeditor/assets/cyklostezky2019.jpg


6-12-2019 17:32              Print
3 2      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (6)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>