Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  ČLENOVÉ KLUBU SENIORŮ HODNOTILI SVOU ČINNOST...


Dle Organizačního řádu Klub seniorů jedenkrát za dva roky hodnotí svou práci a volí nový výbor. Tentokrát se sešlo 51 seniorů dne 19. února 2020, aby vyslechli zhodnocení své činnosti.


Zprávu o činnosti Klubu seniorů přednesl předseda RSDr. Šeliga.  Popsal akce, které byly pořádány klubem seniorů  i  akce pořádané jinými subjekty, na nichž se senioři – členové klubu podíleli nebo se jich aktivně zúčastnili. V průběhu roku se mimo jiné jednalo o dva krátkodobé rekreační pobyty – v hotelu Vápenka v době 24.-26.6.2019 a v hotelu Medlov v době 22.-26.9.2019.

 

Byly zajištěny prezentace nového ředitele Základní školy p. Mgr. K. Přibila a představitelů za bezpečnostní složky – PČR, MěP a MÚ Kbely. Vedení klubu připravilo rovněž výlety do Litoměřic a Žernosek, na zámek Konopiště a areálu Čapí  hnízdo a do Muzea  Dopravního podniku ve Střešovicích spojený s jízdou historickou tramvají po Praze. Z pozvaných hostů, přednášejících na zajímavá témata se jednalo o ing Zámyslickou, Mgr. Galaše z Muzea Policie ČR, ing Větvičku – spisovatele a botanika ze zámku Štiřín a  J. Knopa ze Spartaku Kbely. Ocenil i spolupráci s Mateřskou školou  Albrechtická, jejíchž děti k MDŽ a Vánocům připravili pásmo básniček a říkanek  doplněné dárky pro přítomné seniory.  Poděkoval  manželům Francovým a p. Želáskovi, za filmovou a fotografickou dokumentaci činnosti klubu.

 

Předseda rovněž zmínil aktivitu členů výboru, pokud jde o návštěvy našich členů např. v domovech důchodců. V závěru konstatoval, že na počátku roku byl stav 93 členů a na konci roku bylo v evidenci celkem 96 seniorů. V průběhu roku ale zemřelo 7 členů a členství ukončilo dalších 6 členů. V evidenci je vedeno také 16 čestných členů – seniorů starších 90 let.


V závěru svého vystoupení předseda klubu poděkoval všem členům za aktivní přístup a zájem o dění v naší obci. Poděkoval i vedení Městské části Praha 19, zejména tajemníkovi p. JUDr. Nyklesovi a p. Šárce Egrtové za přátelské vztahy a významnou finanční pomoc.

Zprávu o finančním hospodaření přednesla p. Ludmila Francová, která detailně popsala příjmové a výdajové položky za rok 2019. Revizní zprávu přednesl p. Milan Zelenka  a konstatoval, že komise neshledala žádných závad ve vedení účetnictví. 

 

V průběhu jednání členské schůze nezazněly žádné návrhy na změny ve složení výboru a tak stávající členové: RSDr. Šeliga Milan, p. Francová Ludmila, p. Milada Klasová, PhDr. Kraťková Drahomíra a JUDr. Želásko Petr byli potvrzeni pro další období. (viz foto)    

JUDr. Petr Želásko

../innovaeditor/assets/IMG_0009.JPG


21-2-2020 12:18              Print
1 1      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

září 2021 (11)
srpen 2021 (5)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)