Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  TEPLO PRO KBELY A.S.


Společnost Teplo pro Kbely a.s. je společným podnikem Městské části Prahy 19 a společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Myšlenka na projekt Teplo pro Kbely se zrodila v průběhu roku 2019, jednak na základě velmi dobrých referencí v podobě výstavby plynové kotelny pro novou sportovní halu ve Kbelích, kterou zajistil Prometheus, a dále současné potřeby Městské části Praha Kbely 19 řešit zastaralou teplovodní síť a neefektivní způsob dodávky tepla z centrálního systému zásobování teplem. Tento způsob vykazoval velice časté výpadky dodávek, značné ztráty v rozvodech zastaralé teplovodní sítě, a hlavně vysoké konečné ceny pro spotřebitele z řad kbelské veřejnosti. Proto Prometheus, energetické služby, a.s. oslovil vedení MČ Praha 19 s nabídkou společného dlouhodobého projektu modernizace výroby a dodávek tepla.

Od 1.1.2021 tak společnost Teplo pro Kbely, a.s. zahájila svoji činnost podle schválených dokumentů, tedy jako společný akciový podnik. Majoritní část akcií vlastní společnost Prometheus, statutární orgán společnosti je tvořen zástupci koncernu Pražská plynárenská, a.s. a Prometheus realizuje výstavbu a modernizaci vytápění ve Kbelích. Menšinový podíl akcií je v rukou Městské části Praha 19, zástupci městské části tvoří Dozorčí radu společnosti Teplo pro Kbely, a.s.

Teplo pro Kbely, a.s. poskytuje v souladu se záměrem společného podniku a požadavky vedení Městské části Praha 19 komplexně energetické služby ve vybraných lokalitách ve Kbelích.
Dodávka tepla je zajišťována na základě provedené výstavby moderních plynových kotelen s rozvodem teplovodní sítě do bytových domů, které jsou ve vlastnictví Městské části Prahy 19.

Jedná se o lokality :

Rožďalovická
Toužimská
Katusická
Jilemnická
Zdravotní středisko
Lidový dům Toužimská

Komplexní energetické služby zahrnují zejména:
nepřetržitý provoz 24 hodin denně/7 dní v týdnu s dálkovým dozorem a dohledem
odbornou obsluhu kotelny v režimu týdenních periodických kontrol
veškeré opravy a potřebnou údržbu kotelny, zajištění veškerých předepsaných kontrol, zkoušek a revizí
výrobu a dodávky tepelné energie.

Současně Teplo pro Kbely a.s. zajišťuje dodávky tepelné energie pro příspěvkové organizace a objekty Městské části Prahy 19:

ZŠ Albrechtická
MŠ Albrechtická
MŠ Letců
Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43
Domov pro seniory Borovnická
Domov pro seniory Mladoboleslavská
Dodávky jsou uskutečňovány z moderních energetických zdrojů, které realizovala společnost Prometheus, energetické služby, a.s. v rámci dohody s Městskou částí o společném podniku.../innovaeditor/assets/teplo_pro_kbely.jpg


7-9-2021 17:46              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (6)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>