Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  ZÁZNAM Z REKONDIČNÍHO POBYTU STP MO KBELY V SOKOLOVĚ


Ve dnech 25 – 31.7.2021 jsme měli možnost strávit příjemný týden v Parkhotelu v Sokolově. Pro některé z našich členů to bylo místo známé z loňského roku a to, že se sem rádi vrátili svědčí o tom, že zde byli spokojeni. Každý pobyt na stejném místě bývá ale odlišný od toho předešlého – je vždy stále co objevovat. Co však zůstalo stejné bylo vlídné přijetí, milé prostředí v hotelu i přilehlém zámeckém parku, možnost koupání v městském bazénu, upravené Staré náměstí s cukrárnou a předzahrádkami atd.


Také jídlo bylo opět výborné a obsluhující Zuzanka přispívala svou dobrou náladou k celkové pohodě u stolu. Nelze taky nezmínit místní obchod s oděvy a různými dárky, který byl hojně navštěvovaný a mnohé z nás opět obohatily svůj šatník. Na tento týden byly naplánované 2 větší výlety. Ten první byl hned den po příjezdu a navštívili jsme porcelánku Thun ve Staré Roli, která byla založena v roce1794. Jedná se o největšího českého výrobce užitkového porcelánu. Byli jsme rozděleni do 2 skupin, každá měla svého průvodce, který nás provedl celým provozem, z velké části moderně zmechanizovaným. Měli jsme možnost zhlédnout film o výrobě porcelánu a prohlédli jsme si i galerii výrobků. Bylo zajímavé seznámit se s tím, čím vším musí takový výrobek projít, než ho dostaneme do užívání.


Cílem našeho dalšího výletu byla návštěva Lorety ve Starém Hrozňatově. V západních Čechách je to nejznámější Loreta, kterou vybudovali v letech1664-1689 chebští jezuité. Střed areálu tvoří chýše Panny Marie, kopie nazaretského domku z Loreta v Itálii. Na stěnách ambitů visí obrazy z života Panny Marie, v Kapli křížů je sousoší Ukřižování. Po roce 1945, vysídlení většiny obyvatel německé národnosti a uzavření pohraniční oblasti areál Lorety zpustl. V roce 1992 vznikl spolek pro obnovu a podporu Lorety a od roku 2003 je Loreta veřejně přístupná pro poutníky i turisty. Celý areál je na vyvýšeném místě, je zde nádherný pohled do kraje. V den našeho výletu bylo velmi větrno, což mnohé odradilo od další prohlídky meditačního parku s restaurovanými barokními sochami. Jedno odpoledne měli zájemci možnost zúčastnit se okružní jízdy autobusem po okolí Sokolova, zvlášť pěkný byl pohled na hrad Loket, který jsme mohli vidět ze všech stran.


Další výlet byl den před odjezdem do Chebu, kde jsme byli již v loňském roce, tentokrát bez průvodce, a tak si mohl každý zvolit svůj vlastní program – procházku po krásném náměstí se známým Špalíčkem, přilehlé malebné uličky, nikdo ale neodolal ani posezení v některé z cukráren. Během týdne jsme každé ráno cvičili s naší cvičitelkou Miládkou Šafránkovou a následně si procvičovali paměť s Aničkou Zborníkovou. Byla u toho i legrace.  Z uvedeného je zřejmé, že program tohoto týdne byl skutečně bohatý a vydařený. Za to jsme vděčni naší předsedkyni A. Zborníkové, bez jejíž obětavosti a organizačních schopností bychom nemohli jet v této složité době "za hranice všedních dnů” a zpříjemnit si život. Díky patří samozřejmě též ÚMČ Praha 19 za přízeň a významnou finanční podporu.

Jaroslava Vrbová, kronikářka STP MO Kbely13-9-2021 17:21              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (6)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>