Print


  OCHRANA SPOTŘEBITELŮ - DOPIS STAROSTOVI


Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
i v letošním roce se na Vás obracíme jako největší spotřebitelská organizace v České republice s aktuální nabídkou spolupráce.

Také občané Vaší obce se totiž mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají s nejrůznějšími úskalími. Velké riziko na ně číhá například na předváděcích
akcích a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a některým jsou odváděny srážky z důchodu. V takových, ale i v mnoha méně kritických situacích je důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. Nabízíme proto i občanům Vaší obce bezplatně:

>>      poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní
dny 9-17 hodin, běžný telefonní tarif),

>>     průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech
v podobě našich tiskových zpráv,

>>     možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím naší služby
VašeStížnosti.cz na webové adrese www.vasestiznosti.cz,

>>     populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti" zaměřenou na předváděcí akce
a podomní prodej a mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících
o důležitých spotřebitelských tématech (triky obchodníků, koupě ojetého vozu a další),

>>     samolepky „Nevhazujte reklamu" a „Prodejci, nezvoňte" určené k volné distribuci.

Velice uvítáme Vaši pomoc při informování občanů Vaší obce o možnosti konzultovat jakýkoliv spotřebitelský problém s naší poradenskou linkou či upozornění na možnost řešení sporu mimosoudní cestou.

S přáním příjemného dne
Mgr. Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení dTestu
../innovaeditor/assets/dtest.jpg


12-1-2015 14:18             
3 2