Print


  PLÁN SCHŮZEK KLUBU SENIORŮ NA 1. POLOLETÍ 2020


                                             Plán schůzek Klubu seniorů na 1. pololetí 2020

LEDEN: 
8.1.          Klubovna - zahájení roku, administrativa, výběr členských příspěvků
                - seznámení s Plánem schůzek a připravovaných aktivit na 1. pololetí 2020

22.1.        Klubovna – Engelová Ivana – „ Co přinesl rok 2019 pro Kbely"
                - pokračování v administrativních úkonech  při zahájení roku

ÚNOR: 

5.2.          Klubovna – Zámyslická Ivana – „Putování ostrovem BALI – III. část"

19.2.        Klubovna – výroční členská schůze a volba nového výboru
                -  promítání filmu o aktivitách Klubu seniorů ve 2. pololetí 2019

BŘEZEN:

4.3.           Klubovna  - oslavy spojené s Mezinárodním dnem žen a vystoupení dětí z MŠ
                 - kulturní dopoledne s hudebním doprovodem

18.3.         Klubovna  -  Kopřivová Bohuslava – „Cestujeme po světě" – vyprávění cestovatelky

DUBEN:   

1.4.            Klubovna  -  Velikonoce – oslavy příchodu jara
                  -  promítání zajímavých krátkých spotů

15.4.          Výlet  -      „KOUŘIM a muzeum lidových staveb"

29.4.          Klubovna – Vladimír Srb (1951) – oštěpař a  jeho sportovní aktivity – vyprávění

KVĚTEN: 

13.5.          Klubovna -  dr.Novotný František  - spisovatel a básník - vyprávění   

27.5.           Výlet  -      „Zámek Štiřín" – prohlídka areálu s odborným výkladem 

ČERVEN:

10.6.           schůzka se nekoná – ve dnech 8. - 14. 6. 2020 probíhá rekondiční pobyt Klubu invalidů
  
24.6.            přihlášky a výběr peněz na rekreační a rekondiční pobyt v září 2020

Součástí každého setkání jsou organizační záležitosti a informace o dění v MČ Kbely.
Zvýšená pozornost je věnována prevenci zejména v oblasti  různých útoků na seniory.
Program bude upřesňován a aktualizován podle situace a potřeb.

../innovaeditor/assets/Logo_Klub_Senioru.png


13-1-2020 15:08             
0 0