Print


  PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADY S PRAMENEM DOKONČEN A PŘEDÁN ŠKOLE K UŽÍVÁNÍ


Městská část Praha 19 získala podporu z Národního programu Životní prostředí v rámci Výzvy č. 16/2017, Přírodní zahrady na rekonstrukci části zahrady Základní školy Praha-Kbely. Realizace projektu proběhla od ledna 2020 do srpna 2020.
 
V rámci projektu byla upravena plocha zahrady a terénní úpravy na ploše 623,5 m². Byla provedena instalace 8 objektů - 1x kopečky, 1x vodní prvek, 1x retenční nádrž, 3x prvek hrady, 2x výsadbové plochy.

V části stávající zahrady byla vybudována přírodní lesní lokalita s prvky pro podporu výuky EVVO v základní škole Praha - Kbely jako základního prostředku pro naplňování tezí Školního vzdělávacího programu a EVVO v rámci různých vzdělávacích předmětů. Byly vysázeny stromy a plodonosné keře a květiny. Součástí zahrady se také stal vodní prvek, který umožní sledování působení vody v přírodě, její užitek, vlastnosti, síla. 
Nově rekonstruovaná zahrada vytvořila přirozený venkovní učební prostor pro všechny věkové kategorie žáků s velkou možností využití např. venkovní laboratoř, prostor pro biologická pozorování. Zkoumání rostlinných druhů a drobných živočichů  - jejich popis, úloha v ekosystému.
Děti zahradu využijí i pro výtvarné a kreativní činnosti - kreslení podle skutečnosti, inspirace přírodou, sběr a tvorba z přírodních materiálů.
Prostor zahrady se stal přirozeným místem pro vzdělávání v oblasti přírodovědných předmětů, EVVO a další.
Dotaci ve výši 500 000 Kč poskytl Státního fond životního prostředí ČR.

Ivana Šestáková
místostarostka18-11-2020 12:39             
1 1