Print


  DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ


Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před tím, než se u nich projeví první příznaky nemoci.
U některých nakažených osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To znamená, že infekční můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. Značná část osob šíří onemocnění COVID-19 zcela nevědomě.
Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti s využitím antigenních testů je včasné odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.

PROČ SE NECHAT TESTOVAT?
Ověříte si, zda proděláváte onemocnění COVID-19 či nikoli.
Pomůžete zjistit, jaká je skutečná epidemiologická situace v ČR.
Zjistíte-li, že proděláváte onemocnění COVID-19, můžete včas přijmout preventivní opatření a zabránit tak dalšímu šíření nákazy:
Ochráníte své příbuzné a přátele.
Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu.
Ochráníte osoby v riziku ve Vašem nejbližším okolí (zejména starší a nemocné).
Omezením šíření onemocnění COVID-19 přispějete ke zlepšení epidemiologické situace v ČR a návratu k normálnímu životu.

PROČ PRÁVĚ TEĎ?
Načasování preventivního plošného testování před vánočními svátky není náhodné. K přenosu onemocnění COVID-19 dochází nejčastěji
v rodinách, jelikož doma obvykle nelze dodržovat přísná protiepidemická opatření.
Absolvování antigenního testu před návštěvou příbuzných během Vánoc je možností, jak můžete své nejbližší před nákazou ochránit.
Nejdůležitější je chránit zejména starší osoby, u kterých je vyšší riziko závažného průběhu nákazy COVID-19. Nikdo z nás si nepřeje být na Vánoce nemocný, v horším případě strávit vánoční svátky v nemocnici.

KDO SE MŮŽE NECHAT OTESTOVAT?
Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní.
Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, ale občané se mohou testovat opakovaně.

JAK TESTOVÁNÍ POMOCÍ AG TESTŮ PROBÍHÁ?
Na webu MZ ČR naleznete seznam odběrových míst, testují i vybraní praktičtí lékaři.
koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
Zvolíte si odběrové místo a na webu si zarezervujete datum a čas Vašeho testu.
Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte na odběrové místo, kde se budete řídit pokyny personálu.
Mějte s sebou občanský průkaz a kartičku pojištěnce.
Po odběru počkáte ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu.
Výsledek testu se dozvíte nejpozději do 20 minut.
Dle výsledku testu obdržíte instrukce k dalšímu postupu.

KDE SE NECHAT OTESTOVAT?
Testování bude primárně probíhat v Síti antigenních odběrových center v provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích.
Na tuto sít' navazuje sekundární sít' smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté...). To znamená, že můžete kontaktovat svého praktického lékaře, ambulantního specialistu např. svého zubního lékaře a sjednat si vyšetření Ag testem. Zapojených lékařů je již přes 1 000 a dále se zapojují.

          splcr.cz          lekaripomahajicesku.cz

K posílení odběrových center a odběrových míst jsou využity mobilní odběrové týmy Armády České republiky a týmy Hasičského záchranného systému.

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém crs.uzis.cz/Antigen

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.

další informace naleznete na koronavirus.mzcr.cz
 

../innovaeditor/assets/dobrovolne_testovani_1.jpg


21-12-2020 11:26             
2.4 7