Print


  ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ ZA ROK 2015


V minulém roce jsme se opět setkávali pravidelně jedenkrát za 14 dnů a snažili se naplňovat naše heslo „Ať nikdo nezůstává sám".


V klubovně jsme začátkem každého měsíce blahopřáli oslavencům narozeným v příslušném měsíci, seznamovali členy s horoskopem – na co se máme těšit nebo naopak být připraveni podle příslušného znamení ze zvěrokruhu. Občas jsme si četli zajímavé články, nezapomínali jsme ani na vtipy. Trošku jsme také procvičovali mozkové závity, abychom co nejvíc předcházeli Alzheimerově chorobě. Při nepříznivém počasí jsme si promítali obrázky např. Pražských mostů a fotografie se zážitky z našich výletů a relaxačního pobytu. V dubnu jsme využili také přilehlou, nádherně rozkvetlou zahradu pro zdařilou přehlídku různorodých klobouků a pokrývek hlavy a také kostýmů, které pro nás pomohly zajistit paní Šárka Egrtová a Anička Domnosilová z ÚMČ.


Nezapomněli jsme na březnový svátek MDŽ – všechny ženy obdržely od pana tajemníka JUDr. Nyklese hezkou kytičku, k oslavě svátku matek v květnu jsme pozvali hudebníka pana Schovánka se zpěvačkou pí Řehákovou. Překvapením pro nás bylo vystoupení hereček z Prima divadla Báry Maryskové a Markéty Kilingerové, které nám připravily zábavný program plný májového rozjímání a lásky. Na závěr pak společné luštění májové tajenky.

Pravidelně se setkáváme také s dětmi z mateřských škol, loni mezi nás přišly v předvánočním čase, aby předvedly, co se od nástupu do školky naučily.


Dvakrát jsme se setkali také s „naším" hudebníkem panem Burešem, který nás svým vstoupením vždy dobře pobavil.

Nejen zábavě, ale i bezpečnosti seniorů jsme věnovali čas v našem programu schůzek. Pozvali jsme mezi nás odborníky, kteří nám opět zopakovali, jak se máme bránit „útočníkovi" a také nám předvedli některé cviky pro posilování a nakonec praktické ukázky obrany, např. píšťalka, jednoduchý sprej, které si mohli senioři na místě vyzkoušet.


V nejbližším okolí jsme loni opět navštívili areál zámku Ctěnice, kde se líbili především cukráři se svými výrobky. V dubnu jsme se věnovali jaru ve skanzenu v Přerově n. Labem a hned druhý den jsme navštívili Brandýský zámek. V prvním pololetí jsme ještě uskutečnili výlet do Pelhřimova – města rekordů a kuriozit a cestou zpět absolvovali exkurzi v soukromém pivovaru Bernard v Humpolci. V červnu, v den výročí jsme uctili památku obětí v Lidicích, kde jsme předali náš sponzorský příspěvek na obnovu růžového sadu. Podívali jsme se také do hornického muzea ve Vinařicích, a seznámili se s podmínkami, za jakých horníci dobývali uhlí až do roku 1997.


Na podzim jsme opět vyjeli na týdenní pobyt a to do chráněné krajinné oblasti Železných hor. Také odtud jsme přijeli plni nových zážitků – návštěva městečka Seč a nedaleké přehrady na Chrudimce; ruční výroba vánočních ozdob přímo v Horním Bradle; zámek a hipologické muzeum ve Slatiňanech a prohlídka krásných koní v hřebčíně; kostelík v Kočí i královské město Chrudim; vycházky do přírody, sběr hub a při nepřízni počasí společné posezení u dobré kávičky nebo vínečku a zpěvu známých písní.


Plánovaný výlet „na houby" se v důsledku velkého sucha změnil na hezkou procházku po lese a v závěru posezením v kolibě „4 kameny".  Poslední výlet do Harrachova na Mumlavské vodopády a do sklárny poznamenala „nepřízeň počasí" (zima, déšť, vítr a sněhová bouře za našimi hranicemi byla příčinou zpoždění příjezdu naplánovaného autobusu). Přesto jsme viděli práci sklářů s píšťalami přímo u pecí i jejich výrobky a krásné exponáty ve sklářském muzeu. Cestou domů jsme mohli zahlédnout též skokanské můstky zahalené částečnou mlhou.


Opět pravidelně mezi nás přicházeli vedoucí představitelé ÚMČ Praha 19 v čele se starostou panem P. Žďárským, jeho zástupkyní pí I. Šestákovou a tajemníkem panem JUDr. J. Nyklesem a informovali nás o všem, co se v naší městské části koná a připravuje. Po celý rok jsme drželi palce a s napětím očekávali otevření nového pavilonu zdejší základní školy, kterému museli věnovat velké úsilí. Ani na nás přitom nezapomínali, naši klubovou činnost podpořili dotací, poskytovali i dárky – při poslední návštěvě před vánocemi jsme pro klub obdrželi šicí stroj a každý člen klubu kromě osobního blahopřání od pana starosty i dárečky k sebeobraně.


Závěrem konstatuji, že naše činnost byla tak rozsáhlá a úspěšná proto, že nás úřad po celý rok podporoval a toho si všichni vážíme a děkujeme všem představitelům úřadu v čele s panem starostou.


Ráda bych z tohoto místa poděkovala také všem členům výboru, za jejich úsilí při zajišťování všech akcí v roce 2015, i když pan Josef Budzinský měl zdravotní komplikace v průběhu celého roku, plnil své úkoly pokladníka svědomitě. Děkuji také všem členkám a členům Klubu, kteří nám v průběhu minulého roku pomáhali.

 

V Praze 24. ledna 2016                                             

Zdenka Ježková17-2-2016 10:13             
0 0