Print


  ZAČÁTEK ROKU 2015 V STP KBELY


Na první schůzce dne 14.1. nás navštívil pan starosta a popřál nám do nového roku vše nejlepší. Také nás varoval před obálkami, které dostávají lidé ve Kbelích do svých schránek a které obsahují podvodné nabídky. Řekl, abychom je ani neotvírali, ale rovnou vyhodili. Za jeho návštěvu a zájem o naše členy děkujeme.


Dne 28.1. jsme mohli vyslechnout velmi zajímavou přednášku pí Kratochvílové o koních a o hypodrezuře, které se paní Kratochvílová věnuje. Dozvěděli jsme se mnoho nového o koních, péči o ně i o tom, jak hyporehabilitace pomáhá zdravotně postiženým. Došlo i na dotazy a následné odpovědi, což svědčí o zájmu o toto téma. Tato zajímavá přednáška nás přivedla k myšlence, že v měsíci dubnu navštívíme hvězdárnu v Ondřejově a odpoledne se půjdeme podívat do klubu Kvítek, který se věnuje hypoterapii, jehož členkou paní Helena Kratochvílová je a bude nám jistě fundovanou průvodkyní. Rovněž jsme v měsíci lednu nezapomněli na naše jubilantky. Tři členky našeho spolku se v lednu dožily osmdesáti let. Ze zdravotních důvodů se schůzky nemohly zúčastnit a tak jim byla malá pozornost předána doma.

První únorová schůzka měla být původně ve znamení kbelské fauny a flóry, ale z technických důvodů nebylo možné ji realizovat. A tak jsme museli improvizovat. Zajímavou přednášku pro nás připravila A. Zborníková při schůzce dne 11.2. Tentokrát jsme se mohli seznámit s kapličkami, které lemovaly Svatováclavskou cestu, vedoucí od Poříčské brány v Praze až do Staré Boleslavi. Tato cesta vedla i přes Kbely. Z celkových 44 kapliček se jich zachovalo velmi málo, jsou v neutěšeném stavu, některé se však podařilo opravit. Zejména Dřevčice opravily v roce 1994 čtyři kapličky. Kbely jich kdysi mívaly hodně, ale zbylo jen malé torzo. Je vždy dobré dozvědět se něco z naší historie. Budeme se snažit na našich schůzkách prezentovat zajímavá témata, která budou jistě naše členy zajímat. Člověk se prostě učí a rozšiřuje si obzory celý život.

Za STP MO Kbely J.Vrbová


11-3-2015 13:01             
5 1