Print


  PODPORA PODNIKÁNÍ A SNÍŽENÍ ZTRÁT KBELSKÝCH PODNIKATELŮ


U S N E S E N Í
RADY  MČ PRAHA 19

Rada MČ Praha 19  na svém 37. zasedání,  konaném dne 16.3.2020 přijala toto usnesení:

Usnesení č. 474/20/rada – Podpora podnikání a snížení ztrát kbelských podnikatelů
Rada MČ Praha 19 ve věci podpory podnikání a snížení ztrát kbelských podnikatelů přináší toto usnesení: Rada ve věci šíření koronaviru 
konstatuje, že celá řada provozoven byla usnesením Vlády ČR uzavřena a dotyční provozovatelé tak nemohou dále vykonávat svou podnikatelskou činnost. Rada ve věci svého majetku – nebytových prostor, které pronajímá k podnikatelské činnosti přerušuje platbu nájmů těmto subjektům po dobu, po kterou jsou nuceně uzavřeny jejich provozovny anebo jsou zásadním způsobem omezeny, a to od data nařízení, které jim znemožnilo činnost viz. výše, vyzývá majitele ostatních nemovitostí souvisejících s tímto usnesením, postupovat obdobně, 
ukládá OMIBNH připravit přehled těchto provozoven pro další zasedání Rady. 

V Praze Kbelích dne 17.3.2020


../innovaeditor/assets/usneseni_rada_podnikani.jpg


17-3-2020 15:01             
0 0