Print


  SÍŤ OPTICKÉHO KABELU BUDE POLOŽENA V CELÝCH KBELÍCH


Upřesnění společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. k přípojkám domů optikou a zaslanému souhlasu:

 

1. Ke každému rodinnému domu, kde  nám jeho majitel  udělí souhlas (buď pomocí zaslaných letáků, nebo přímo při realizaci) bude přivedena mikrotrubička až do domu (na místo určené majitelem domu). Tímto se majitel nezavazuje využívat služeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.., jedná se jen o přípravu pro případné budoucí připojení. V okamžiku, kdy bude mít o naše služby zájem, přijde technik a zafoukne optické vlákno do již předpřipravené trubičky a aktivuje službu. - Vše na náklady společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Pokud souhlas nebude udělen před, nebo během výstavby, bude ponechána rezerva v zemi na hranici pozemku. V případě udělení souhlasu po ukončení stavby, mohou v ojedinělých případech, vzniknout pro zákazníka dodatečné náklady s připojením. Dovolím si tvrdit, že v 95%  případů dodatečného připojení půjdou veškeré náklady za společností T-Mobile Czech Republic a.s.

 

2. Každému bytovému domu, který nám udělí souhlas (buď pomocí zaslaných letáků, nebo přímo při realizaci) budou vybudovány vnitřní rozvody, kde bude dostatečná kapacita pro všechny byty. V okamžiku, kdy bude mít nájemce o naše služby zájem, přijde technik a dovede optické vlákno až do bytu zákazníka, kde bude ukončeno optickou zásuvkou. Vše jde na náklady společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Miloš Tušš
Specialista řízení investičních projektů

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
E-Mail: milos.tuss@t-mobile.cz
Web: http://t-mobile.cz/

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vám sdělil několik informací k oběžníku společnosti T-Mobile a věci vysokorychlostního internetu.

Podařil se nám po dvou letech vyjednávání skutečně husarský kousek ve věci optické sítě na našem území. Celá akce začala před více než dvěma lety, kdy vedení radnice oslovila jedna společnost s tím, že by dovedla optický kabel do dvou sídlišť s největším počtem obyvatel. Městská část v té chvíli zareagovala velice tvrdým parametrem, že síť optického kabelu musí být položena v celých Kbelích tak, aby se mohl připojit i poslední rodinný domek. Výše uvedená společnost z jednání odstoupila a z výběrového řízení mezi telefonními operátory zvítězila firma T-Mobile, která tuto podmínku přijala, a za to jí městská část stanovila znatelně nízký poplatek za věcné břemeno k uložení tohoto kabelu. Optický kabel je v současné době tou nejrychlejší technologií přenosu jakýchkoli dat včetně televizního vysílání, internetu a desítek dalších médií a jeho kapacita a přenosová rychlost je pro běžnou domácnost takřka nekonečná.

Akci bychom chtěli spustit v roce 2019 a položení kabelu v celých Kbelích musí proběhnout velice rychle a „bezbolestně." K ceně dodávaných služeb se vyjádřit nemohu, neboť ji neznám, avšak pokud společnost položí kabel v ulici, bude mít eminentní zájem na tom, aby se připojilo co nejvíce uživatelů.
Znamená to tedy, že dopis od T-Mobilu, který jste v nedávné době obdrželi, se zakládá na pravdě, je za ním odvedený pořádný kus práce, v současné době pracujeme na precizaci všech příloh a smlouvu se společností schválí zastupitelstvo, jak pevně věřím, v měsíci červnu.

Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 1912-4-2018 12:51             
5 2