Print


  PRVNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZŠ KBELY


KTERÝMI TESTY A JAK JSOU ŽÁCI TESTOVÁNÍ

UNscience SARS-COV-2 Rapid Test kit - souprava pro rychlé testování z kraje nosu (imunochromatigrafie z koloidního zlata) - Specificita 99,62%, schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR
Samotestovací souprava je určena ke kvalitativní detekci antigenu 2019-nCoV v klinickém vzorku. Testovací kazeta je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunoanalýzy. Vzorek je možné použít jak z kraje nosu, tak ze zadní části jazyka.
 
 Antigenní testy jsou vhodné pro:
nemocnice a odběrová místa
letiště
dopravu
hotely a penziony
společnosti
školy
hromadný screening

Vlastnosti:
Šetrný výtěr z přední části nosu.
Neinvazivní.
Jednoduché použití.
Rychlý, výsledek za 15 minut.
Vysoká přesnost
Senzitivita 96,33% (až 99,57% při Ct≤25)
Specificita 99,62%


VÝHODA TESTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍM PERSONÁLEM

»        odborné a bezpečné provedení testu

»        ochrana rodinných příslušníků před případným šířením SARS-CoV-2

»        v případě pozitivního výsledku možnost provedení neinvazivního PCR testu na místě, a to ze slin pod jazykem

»        potvrzení, které přijde na určený kontakt je platné i pro ostatní zařízení, kde je požadováno (např.: nemocnice, návštěvy v domovech seniorů aj.)


RODIČE, KTEŘÍ DOPOSUD VÁHALI …

»        pokud jste se rozhodli nechat dítě testovat také zdravotním personálem, který provádí testy na naší škole, vyplňte přiložený souhlas, napište na něj kód, který vám bude doručen po registraci [pro registraci klikněte zde],

»        vyplněný souhlas s kódem naskenujte nebo přineste třídnímu učiteli nejpozději jeden pracovní den před testováním (originál předá před testováním žák přítomnému učiteli).


PŘÍCHODY OD ČTVRTKA 15. 04. 2021 

»        Žáci 1. - 3. tříd (nová budova) budou přicházet ve stanovené časy krčkem, který spojuje Sportovní halu a novou budovu školy. 

»        Žáci 4. - 5. tříd (vstup z ulice Albrechtická) budou přicházet přes skleněné dveře jídelny staré budovy. 


 

ZPĚTNÁ VAZBA Z PRVNÍHO TESTOVÁNÍ

Dobrý den, pane řediteli,

dnes jsem byl přítomen u antigenního testování mé dcery Emičky, která dochází do třídy 0. A a rád bych Vám touto cestou poděkoval za srozumitelné informace, které jste nám zaslal předem, dále za možnost doprovodit dceru k samotnému testování i empatický a profesionální přístup ze strany pedagogů i zdravotníků.
Po dobu mé přítomnosti probíhalo vše organizovaně a v příjemné atmosféře. Dokonce se nám podařilo pořídit i pár fotografií. Za přípravu i realizaci máte náš obdiv.
Děkujeme, manželé Ledvinkovi.
 
 

Květoslav Přibil, ředitel školy

 
http://i3.ytimg.com/vi/dCCpaxaF4X0/default.jpg


13-4-2021 11:36             
0 0