Print


  VÝLET S STP MO DO ONDŘEJOVA


Dne 22. 4. 2015 podnikl Svaz tělesně postižených, Místní organizace Kbely, výlet do Ondřejova na hvězdárnu, která je hlavní observatoří Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
Hvězdárnu nechal vybudovat Josef Jan Frič jako soukromou observatoř. Secesní budovy a kopule navrhl významný český architekt Josef Fanta. Frič hvězdárnu daroval československému státu dne 28. října 1928 u příležitosti desátého výročí nezávislosti. Původní objekty slouží v současnosti jako muzeum. Bylo opravdu na co se dívat.
Původní Fantova kopule se otvírá klikou. Byli jsme svědky optického klamu. Při otvírání kopule jsme měli pocit, že se pohybuje podlaha, ale ve skutečnosti se pohybovala kopule, která se otevřela pro dalekohled určený k pozorování. Nejzajímavějším objektem byl ovšem největší dalekohled v České republice. Jde o zrcadlový dalekohled s průměrem hlavního zrcadla 2 m.  Byl vyroben firmou Carl Zeiss Jena v bývalé NDR. Jeho výroba trvala deset let. Do provozu byl uveden v roce 1967. I přes ochrany zrcadla musí být toto vždy za několik let demontováno a odvezeno do Jeny k renovaci. K tomuto účelu slouží skládací dveře, kterými vjíždí nákladní automobil, na něž je hlavní zrcadlo přemístěno a připraveno k odvozu na renovaci. Je to skutečně obr. Celá prohlídka byla velice příjemná.
Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme byli rozděleni do dvou skupin. Prostě bychom se v jedné skupině do expozic nevešli.  Počasí nám přálo a tak jsme v pohodě přecházeli od jednoho exponátu ke druhému krásně upravenou zahradou. Bylo to pozitivní a tak se nám prohlídka z plánovaných dvou hodin poněkud protáhla. Na oběd na Šibeničním vrchu v Mnichovicích jsme dorazili se zpožděním. Ve srubu, který je největším srubem ve střední Evropě, jsme poobědvali a vydali se navštívit Klub Kvítek v Ondřejově, za který řadu let závodila naše členka paní Helena Kratochvílová, je sponzorován MÚ Praha 19  a který se věnuje hiporehabilitaci. Dorazili jsme v okamžiku, kdy zrovna žádný výcvik ani hiporehabilitace neprobíhala, a tak jsme předali nasušený chléb, pečivo a jablka, chvíli jsme pozorovali čtyři krásné hnědé valachy a pak jsme se vydali na zpáteční cestu do Kbel. Výlet se, s přispěním pěkného počasí, vydařil. 
Zbývá jen poděkovat všem, kteří tuto akci pro naše členy připravili, včetně Úřadu městské části Praha 19, který nám na tuto akci vydatně přispěl úhradou autobusu.
Anna Zborníková, STP MO Kbely


../innovaeditor/assets/seniori_ondrejov.jpg


14-5-2015 14:20             
5 2