Print


  STP MO KBELY USKUTEČNÍ V LÉTĚ 2015 REKONDIČNÍ POBYT


Ráda bych se zmínila o skutečnosti, která takovému rekondičnímu pobytu předchází. V první řadě je třeba realizovat výběrové řízení, podle jehož výsledků je vybráno zařízení, které nám poskytne ubytování dle našich požadavků, plnou penzi za přijatelné ceny, prostory pro pravidelné cvičení, které v rámci rekondice realizujeme každý den. Tohle jsou ty základní požadavky pro splnění podmínek zařazení do výběrového řízení.

Ostatní aktivity jsou již na členech STP MO Kbely. Naplánujeme si na týden různé aktivity, které jsou vhodné pro naši čtyřiceti čtyř člennou skupinu s ohledem na zdravotní stav a věk. Pro první den pobytu by bylo vhodné seznámit se s městem, v němž jsme ubytováni. Nastudujete si internetové stránky, prostudujete infocentrum města, kde se dovíte o třech prohlídkových okruzích, z nichž je ten první vhodný pro nás. Zavoláte a zjistíte, že v době, kdy potřebujete průvodce, má tento dovolenou a že se infocentrum pokusí sehnat někoho jiného. Předáte kontakt a budete čekat, jak to dopadne. Pokud se neozvou, nezbývá než se „vnutit" znovu telefonem.
 
Druhý den rekondice, výlet za architektonickými poklady ve městě vzdáleném 21 km. Po telefonátu se v infocentru města dovíte, že průvodcovská služba byla zrušena a dostanete email na pracovníka muzea, abyste se s ním dohodla, zda nám výklad o pamětihodnostech poskytne. A opět čekáte bez toho, aby bylo cokoliv zajištěno. Objednávka plavby lodí se kupodivu povedla na pouhé dva pokusy. Alespoň něco zajištěné. Čtvrtý den půjdeme podél řeky po turistické značce do keramického studia. To se rovněž povedlo na pouhé dva pokusy.  Zbývá ještě jeden den. Bude nutné ještě něco smysluplného zajistit. Musím říci, že za celé dopoledne jsem téměř nic nevyřídila. Škoda, že mnoho institucí na svých stránkách prezentuje něco, co vlastně neposkytuje. Mohlo by to jít rychleji, pokud by informace byly přesnější. Na druhou stranu je osobním zadostiučiněním, pokud budou účastníci rekondice s programem spokojeni. Někdy to prostě nejde tak hladce, jak bychom si přáli. Důležitý je konečný výsledek.
Anna Zborníková, STP MO Kbely

http://www.praha19.cz/innovaeditor/assets/rekondice.png


14-5-2015 14:27             
5 1