Print


  VÝLET NA ZÁMEK KAČINA A DO ČÁSLAVI


 

Dne 9. 5. 2018 jsme zorganizovali jarní výlet na zámek Kačina a do Čáslavi. Jako na každou akci, kterou pořádáme, jsme objednali prohlídku příjemného zámku Kačina, kterého je vlastníkem Zemědělské muzeum. Zvolili jsme méně náročný prohlídkový okruh, který obsahoval interiéry třinácti pokojů. Jako již se stává tradicí, byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Bylo nás celkem 49. Impozantně na nás zapůsobil vstupní kruhový sál, osvětlený oknem v kopuli. Byla zcela překvapivé kolik světla tato okenní část kopule poskytuje.

 

Zámek Kačina představuje nejvýznamnější stavbu empírové architektury na našem území. Tuto stavbu nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806 – 1824, protože mu nevyhovoval barokní zámek v Nových Dvorech. Chotkové spravovali statky Bělošice, Nové Dvory a Veltrusy. Rod Chotků žil na Kačině do roku 1911, kdy tato větev rodu vymřela.  Zámek zdědil synovec posledního Chotka Quido Thun Hohenstein. V období okupace sloužil objekt pro potřeby Hitlerovy mládeže a poslední rok války jednotkám SS. V roce 1950 byl objekt dán k dispozici Zemědělskému muzeu, v roce 2001 byl zámek Kačina na základě nařízení vlády prohlášen za národní kulturní památku.

 

Po prohlídce interiérů jsme odjeli do Nových Dvorů, které jsme navštívili před dvěma lety a kde jsme měli objednaný oběd pro naše výletníky, který stejně jako při minulé návštěvě, neměl chybu. Po obědě jsme zamířili do historického města Čáslav, jehož zakladatelem byl Přemysl Otakar II. V roce 1421 se zde sešel na náměstí v kostele sv. Petra a Pavla Čáslavský sněm. Střed města je vyhlášen městskou památkovou zónou. Skutečně bylo na co se dívat. Vše krásně opravené, a to nejen na náměstí, ale i v širokém okolí. Každý si našel to, co jej zajímalo. Myslím, že při návratu domů zavládla celková spokojenost všech účastníků.

Anna Zborníková, STP MO Kbely
21-5-2018 17:54             
0 0