Print


  STP-MO KBELY - ZASÁHLA NÁS PANDEMIE


Dne 26. 2. 2020 jsme na naší schůzce Svazu tělesně postižených MO Kbely přivítali paní Bc. Ingrid Bujňákovou, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 19. Tématem byla přednáška a seznámení s novinkami v sociální oblasti, s možností čerpání různých dávek. Paní Bujňáková nám rovněž nabídla pomoc v případě, že by si někdo se žádostí a vyplněním formuláře nevěděl rady. Informace byly zajímavé a srozumitelně podané. Paní Bujňáková je naprosto pozitivní člověk. Přednáška a následná diskuse se nám velice líbila. Pak již následovaly organizační záležitosti našeho spolku. Padly informace o dvou plánovaných rekondičních pobytech v letních měsících. První měl být uskutečněn do hotelu Antonie ve Frýdlantu v termínu 7. 6. – 12. 6. 2020, druhý do Parkhotelu Sokolov v termínu 9. 8. – 15. 8. 2020. Dále jsme našim členům nabídli návštěvu divadelního představení Čarodějka 15. 3. 2020.No a pak jsme se sešli již jen jednou. Rozdali jsme si květiny k MDŽ, které nám každoročně zajišťuje úřad MČ Praha 19 a v klidu jsme se rozešli.
 
Všechny akce byly až do odvolání zrušeny v důsledku pandemie covid – 19. Objednané a zaplacené lístky na Čarodějku jsme již nerozdali. Až to bude možné, bude nám nabídnut náhradní termín. Stejný osud nás potkal s rekondičním pobytem v Antonii. Ten byl přesunut na 30. 8. – 4. 9. 2020. Termín druhého pobytu v Parkhotelu Sokolov, o který byl enormní zájem a přiobjednávala jsem ještě čtyři místa do stoprocentní naplněnosti autobusu, se neměnil.
V důsledku zavedených vládních opatření došlo u některých členů k panice a přišlo hromadné odhlašování. Vždycky jsem chtěla, aby bylo vyhověno maximálnímu počtu zájemců, aby mohli jet všichni, kteří o pobyt projevili zájem. V současné době mám na Sokolov 41 lidí. Do odjezdu zbývá dva a půl měsíce. Snad si to někteří rozmyslí. Situace s covid – 19 je něco nového. Nikdo z naší populace se s tím nesetkal. V souvislosti s rekondičními pobyty bych účastníky pozvala na informační schůzku dne 17. 6. 2020 ve 14.00 hodin v zahradě DS, 
kde budou další upřesnění týkající se pobytů.
 
Závěrem bych ráda vzkázala všem, že pozitivní myšlení nic nestojí, ale velice pomáhá.
Anna Zborníková, STP MO Kbely26-5-2020 15:01             
0 0