Print


  SETKÁNÍ V KLOBOUKU


Výbor klubu seniorů pozval své členy 29. dubna 2015 do klubovny DPS a požádal je, aby si vzali nějakou pokrývku hlavy, nejlépe jakýkoli klobouk. A podařilo se. Většina přišla v kloboucích a někteří i v oblečení, které působivě doplnilo celkový vzhled. Ti, kteří doma nic neobjevili, mohli si půjčit nejen klobouk, ale i patřičný kostým, které pro nás zapůjčily a pomohly vybrat pracovnice z ÚMČ. Naši akci přišel podpořit též tajemník ÚMČ pan JUDr. Nykles a dokumentaci pro Televizi Kbely zajistil pan Spilka.

Předsedkyně klubu zahájila setkání blahopřáním všem oslavencům, kteří se v dubnu narodili, poté p. Šeliga přednesl horoskopy pro toto období.

Hlavním programem však bylo setkání v klobouku. Proto na úvod předsedkyně všem poděkovala za opravdový zájem všech členů. Dále seznámila s dlouholetou historií vývoje pokrývek hlavy, které se nejprve používaly jako ochrana před zimou – kožešina, nebo naopak v létě jako ochrana před sluncem, nebo v bitvě a při lovu.

 Klobouk je doložen již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a Řecka. V Evropě se klobouky hromadně začaly znovu užívat až od 15. století. Používali je panovníci – nahrazovaly panovnickou korunu. Významným obdobím jejich rozvoje byly renesance, baroko a styl oblékání v 19. století. Klobouk byl často odznakem důstojnosti nejen u panovníků, ale i církevních představitelů, úřadů a byly a jsou dodnes součástí uniforem. Ve 20. století ovlivnili nošení klobouků Američané. V 60. letech pak došlo ke ztrátě zájmu o nošení klobouku. V současnosti zůstávají v oblibě klobouky sluneční a pro významné slavnostní příležitosti (svatební, smuteční, při dostizích). Byly vzpomenuty i materiály pro výrobu klobouků, jejich typy a ozdoby pro klobouky.

Na závěr se všichni aktivně zúčastnili promenády v klobouku, kterou jsme díky krásnému počasí mohli uskutečnit v rozkvetlé zahradě DPS. Všem členům je třeba srdečně poděkovat za aktivní účast na setkání.  Podle vyjádření většiny seniorů odcházeli spokojeni a těšili se na další akce.
Z. Ježková, Klub seniorů22-6-2015 15:43             
0 0