Print


  ČÍSLA Z PRVNÍ RUKY ZA ROK 2016 PRAHA


Český statistický úřad vydal publikaci ČÍSLA Z PRVNÍ RUKY ZA ROK 2016 PRAHA.  Obsahuje přehledné a  ucelené  informace o hlavním městě Praze a jeho obyvatelích
za uplynulý rok. Zajímavá a potřebná data jsou určená široké veřejnosti. K dispozici je česká a také anglická jazyková verze.
 

Užitečná data o Praze za rok 2016 najdou zájemci v nové kapesní publikaci ČSÚ

 

Praha měla ke konci loňského roku celkem 1 280 508 obyvatel. Nejpočetnější věkovou skupinu představovali lidé ve věku 35–39 let. V metropoli jich žilo 120 979. Loni se v Praze narodilo 14 929 dětí a zemřelo 12 141 lidí. Přistěhovalo se 36 901 osob
a 26 630 se naopak vystěhovalo. Průměrná měsíční mzda činila 35 187 Kč. Do metropole zavítalo 7 127 558 zahraničních návštěvníků. Nejlidnatější městskou částí zůstala Praha 4. Oproti tomu nejméně lidí žilo v městské části Praha – Nedvězí, celkem 303. V roce 2016 se v Praze dokončilo 6092 bytů, což je o cca 75 % více než v roce 2011.

 

Přehledné a ucelené informace o hlavním městě Praze a jeho obyvatelích za uplynulý rok přináší dnes vydávaná brožura Českého statistického úřadu (ČSÚ) ČÍSLA Z PRVNÍ RUKY ZA ROK 2016 PRAHA. Zajímavá a potřebná data jsou určena široké veřejnosti. Jde o první tištěný ucelený souhrn statistických dat za rok 2016. K dispozici je v české i anglické jazykové verzi. Naleznete jej zde:

 

• česká verze: https://www.czso.cz/csu/czso/cisla-z-prvni-ruky-praha-2016-onccdxp499

• anglická verze: https://www.czso.cz/csu/czso/first-hand-figures-prague-2016-ohyl46bulz

 

Další podrobnější data o Praze za rok 2016 přinese publikace Statistická ročenka hl. m. Prahy, kterou ČSÚ připravuje k vydání na závěr letošního roku.


V případě dotazů se můžete obrátit na informační služby ČSÚ.

 

Kontakty

Tomáš Mládek

oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze

T 274 052 673   |   M 737280502

E tomas.mladek@czso.cz   |   Twitter @statistickyurad


../innovaeditor/assets/logo-csu.png


17-7-2017 16:45             
0 0