Print


  KBELSKÉ POSVÍCENÍ 22.9.


Tak a máme další tradiční oslavu hojnosti, babího léta a hodokvasů za sebou – tentokráte v tématu nadcházejícího svátku Sv. Václava.

Ve městech se při slově „posvícení" vybavuje většinou jen venkovská tradice spojená s přejídáním. Pro naše předky však měla veliký význam. Podle pověstí slavil posvícení poprvé král Šalamoun u příležitosti zasvěcení nového chrámu. Uspořádal tedy velkou hostinu, jíž dal jméno právě vysvěcení svatostánku. Středověk spojený s křesťanskou vírou tuto tradici vděčně přebral.

Ve Kbelích se v sobotu 22.září začalo hned od 11h vesele zpívat a hrát – děti z Dětského hudebního souboru Čmelda nám předvedly skoro profesionální pěvecký výkon a překrásný umělecký zážitek z připravených písniček na míru ušitých naší akci. Středověké rytířské zbraně a dovednostní soutěže měl připraven soubor Rytířů bílého meče, povídání moderátorek o Sv. Václavu – jeho době, o jeho životě - prolínalo na míru připravenými tanečními scénkami. Netypické a velice impozantní se jevilo i šermířské divadélko pro děti od souboru Fuente Ovejuna.

Měli jsme připraveny krásné - pro děti jednoduché, pro dospělé trošinku složitější - soutěžní otázky, za něž přišel všechny srdečně odměnit pan starosta a jeho zástupci.

Jsem moc ráda, že se nám podařilo pozvat i paní Janu Maffet Šouflovou, která zábavu naladila do svých poetických středověkých tónů harfy a uvítala tím i vzácnou návštěvu – „Sv. Václava".

Příjezdem „Svatého Václava" na koni přímo do amfiteátru Centrálního parku Kbely jsme odstartovali historický průvod ke slavnostnímu otevření nově zbudované repliky kapličky Kutnohorské u kostela sv. Alžběty. Zde pan starosta odhalil niku této kapličky a v ní i krásný obraz ručně malovaný dle původního nákresu. Obraz znázorňuje jednu ze svatováclavských legend. Podrobnosti o Svaté cestě i o této kapličce je možné si přečíst na informační tabuli u kapličky. Po pár průvodních slovech se pomaloučku průvod vracel zpátky na místo, kde již byla připravena většině lidí známá kapela Ginevra - hrající písně baladické inspirované pověstmi, příběhy a historickými událostmi středověku.

Zkrátka - celým programem prolínala krásná muzika, zajímavé povídání, soutěže, ukázky starých řemesel, tvořivky Ekocentra Prales a dalších, dále i akrobatické příběhy – působivé scénky souboru Aventyr, ale i tanec včetně interakce s dětmi a dospělými.

K večeru se rozjela bujará zábava s nevídanou kapelou Delorain hrající středověkou, pohanskou a zaklínačskou hudbu komorní i bouřlivou. Zde v tanci na zaklínačskou muziku vynikali především děti a cosplayeři z Gwintklubu.

Tajemným závěrem celého zážitky protkaného dne byla ze tří účinkujících souborů sestavěná ohňová show s prvky romantickými, s trochou mystiky, akrobacie a tajemna.

Děkujeme všem, co přišli na akci - zúčastnili se průvodu, také patří velký dík všem, kteří nám pomáhali či jakkoli jinak akci podpořili a děkujeme především všem zástupcům radnice i zaměstnancům úřadu a dalším, kteří zde strávili mnoho času přípravami, účastí na akci i úklidem po akci. Celá tak příjemná atmosféra z akce by se bez těchto lidí a dobrodějů neobešla.

Těšíme se opět na příští vaši návštěvu a přejeme, ať jste ve Kbelích šťastni!
 
Fotografie Michala Marela                      Fotografie Petra Váni


Šárka Egrtová, PR15-8-2018 15:35             
0 0