Print


  JARNÍ AKTIVITY SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR z.s. místní organizace Kbely


Jaro je pro pořádání výletů velice příhodné období. Příroda se probouzí, sluníčko začíná příjemně hřát a i počasí bývá nakloněno výletům a cestám za poznáním.
 
24. 5. 2017 jsme vyrazili s našimi členy na výlet do Sázavského kláštera a na prohlídku Huti František. Byl to již od samého začátku zdařilý výlet. Dokonce jsem musela oslovit našeho pana řidiče, zda mohu sedět na sedadle pro průvodce. Dosud tomu tak nikdy nebylo. Znamenalo to maximální obsazenost autobusu. Na výlet nás vyrazilo 50.
 
Na místo, do Sázavského kláštera, jsme dorazili na objednanou prohlídku v 10.00. Objekt je velice zajímavý. První zmínky o klášteře sahají do 11. století. Byl kolébkou slovanské liturgie. Na klášteře jsou patrné prvky románského, gotického a barokního slohu. Velice zajímavé jsou restaurované nástěnné malby v křížové chodbě. Málokdy se návštěvník setká s množstvím provedených sond, které odstraňují omítku, a pod touto se objevuje původní fresková výzdoba.   Dosud bylo zrestaurováno pouze šest fresek. Dle rozsáhlosti křížové chodby a množství sond, které jsou nutné pro přípravu restaurátorských prací, lze předpokládat, že práce na tomto objektu potrvají řadu let, spíše desetiletí. Prohlídka byla poklidná, bez spěchu a vše jsme si prohlédli v klidu a pohodě.
 
Po prohlídce nám vyhládlo a odebrali jsme k chutnému obědu. Po obědě nás čekal další bonbónek. Byla to prohlídka Huti František v Sázavě, nedaleko sklárny kde se vyrábí řadu let chemické sklo. Celá expozice byla realizována z prostředků Evropské unie a z iniciativy tatínka spisovatele Michala Viewegha. Jsou zde pořádány přednášky pro skláře, škola pro adepty sklářství a spousta jiných aktivit. Jednotlivé exponáty pocházejí ze sklářských soutěží a jsou zde vystavena díla významných českých výtvarníků včetně děl Bořka Šípka. Celý objekt působí velice příjemně. Je důkazem maximálně citlivého propojení historického objektu s moderní expozicí. Prohlídka opravdu stála za to. Všichni výletníci byly spokojeni.
 
Další naší aktivitou byla prohlídka Poslanecké sněmovny České republiky, kam jsme se objednali na den 5. 6. 2017. V předstihu jednoho měsíce jsme museli předat seznam třiceti účastníků, což je maximum na jednu prohlídku. Soupis musel být opatřen čísly občanských průkazů.
 
Areál Poslanecké sněmovny České republiky se nalézá ve třech historických objektech. Thunovský palác, palác Smiřických a Šternberský palác jsou vzájemně mistrně propojeny chodbami tak, že se prochází z paláce do paláce bez toho, abyste museli některý z objektů opustit. Na počátku prohlídky, v informačním centru, jsme byli seznámeni se vznikem a tradicemi parlamentní demokracie v naší historii i současnosti. Na informačních panelech jsme se seznámili s předsedy parlamentu od roku 1918. Zajímavý byl rovněž panel s vyznačeným zasedacím pořádkem dle jednotlivých stran a poslanců. Všechny interiéry jsou moderně zařízené. Vše co je součástí těchto prostor, bylo vyrobeno v naší republice. Navštívili jsme zákoutí s výhledem na Malou Stranu a Pražský hrad. Naprosto kouzelné scenérie.  Magicky na nás zapůsobila i jednací síň, kterou jsme si prohlédli z divácké galerie, která je opatřena bezpečnostní ochranou z plexiskla. Prohlídka byla naplánována na pondělí, což je den volna v poslanecké sněmovně a poslanci v tento den mají pracovat přímo ve svých volebních obvodech. V prohlídce jsme tak nebyli nikterak omezováni.
 
Myslím, že se obě akce zdařily a opět nastavily laťku výš. Je to úkol pro výbor STP MO Kbely jakou cestu zvolit pro další zlepšování našich akcí.
Anna Zborníková, předsedkyně STP MO Kbely


25-9-2017 13:25             
0 0